Volledig scherm
De Koningsweg © copyright Marc Bolsius

Koningsweg zou autoluw worden, maar bewoners zien straks honderden bussen meer voorbij rijden

Do 1 nov. Een mooie, autoluwe straat, waarvan de net aangelegde ovonde slechts het begin was. Dat hoopten bewoners aan de Koningsweg, maar zelf zien ze nu het tegenovergestelde gebeuren. Er komen straks juist honderden bussen bij. En dus zijn bewoners daar boos. ,,We moeten een autoluwe straat veilig stellen.”

Door Bart Gotink

,,Er is gekozen voor de meest gemakkelijke oplossing, maar dat is geen slimme”, zo verwoordt Nico van den Heuvel van de bewonersvereniging ‘t Zand-Zuid het ongenoegen in de wijk. Want waar de bewoners dachten dat het autoverkeer voor hun deur zou worden teruggedrongen, zien ze zichzelf plots geconfronteerd met honderden busbewegingen per dag erbij. Dat maken ze zelf althans op uit de nieuwe dienstregeling van Arriva, die in december ingaat. En dat kan de Koningsweg niet aan, vinden ze daar. Dat de bewonersvereniging ‘zelfs niet even is geïnformeerd over dit ingrijpende voornemen’ zet daarbij nog meer kwaad bloed.

Een groene middenberm en veel ruimte voor fietser en voetganger, met slechts een smalle strook voor de automobilist. Zo zagen de toekomstimpressies voor de nieuwe Koningsweg er juist uit, ooit getekend in een document over de binnenring. Die hele ring, die onder meer ook de Zuid-Willemsvaart en de Hekellaan omvat, zal worden uitgerust met klinkers, bomen en rijbanen voor 30 kilometer per uur, zo is althans de gedachte. Het college wil daar graag haast mee maken, zo gaven ze aan in het bestuursakkoord. 

Tekst gaat verder onder impressie

Volledig scherm
Bussen die nu nog over de Onderwijsboulevard gaan en over de Koningsweg. © Wouter Gresnigt / Brabants Dagblad

692 bussen per dag

Maar terwijl gesproken wordt over de exacte inrichting van de Koningsweg, wordt tegelijkertijd ook besloten auto's te weren van de Onderwijsboulevard. Ook daar ziet het college graag een groene en autovrije  campus voor de deur van de onderwijsinstellingen, waar geen ruimte meer is voor doorgaand verkeer. En al de bussen die de straat voorheen aandeden, stuurt Arriva per december over de Koningsweg. ,,Dat leidt tot meer dan een verdubbeling in het busverkeer", geeft de bewonersvereniging aan in een brief aan het college van B en W en vervoerder Arriva. ,,Dat zijn bijna 800 bussen per dag over een boulevard die de kwaliteit moet krijgen van een woon- en verblijfsgebied.”

De gemeente en Arriva erkennen dat bussen die nu nog over de Onderwijsboulevard gaan, straks over de Koningsweg rijden. Om een indicatie te geven, dat zijn op een woensdagmiddag tussen 13.30 uur en 14.30 uur 16 bussen de ene kant op, en 17 de andere kant op (zie graphic). Bij Arriva rekenen ze daarbij wel met een iets lager totaal aantal busbewegingen dan de buurt (194 bussen per dag per richting erbij, waarmee het totaal op 692 bussen per dag komt.) De gemeente zegt dat de binnenstadsring juist bedoeld is voor openbaar vervoer, en de weg er ook op ingericht wordt. Daarnaast is het de bedoeling dat in 2019 het aandeel elektrische bussen voor de stadsdiensten op zestig procent ligt. De provincie heeft al aangegeven bij de nieuwe concessie – na 2024 –te streven naar enkel emissievrije bussen.

Tekst gaat verder onder impressie

Volledig scherm
Een impressie van de Koningsweg, voor en na een herinrichting © Gemeente Den Bosch

Busstation aan Magistratenlaan

De bewoners van het wijkje vrezen echter geluid en trillingen, helemaal als er straks klinkers komen te liggen. Die zijn er jaren geleden juist uitgehaald vanwege de geluidsoverlast. Ook zou de luchtkwaliteit nu al slecht zijn, mede doordat nog maar weinig bussen elektrisch zijn. Maar het belangrijkste is misschien wel die nieuwe ovonde. ,,Bussen die de Ovonde rondrijden blokkeren auto’s en andere bussen. Dat veroorzaakt filevorming in beide richtingen. Met nog meer busbewegingen zal het verkeer geheel vastlopen", zo vreest de bewonersvereniging.

,,Wij begrijpen dat inwoners van de Koningsweg hier zorgen over hebben, zo reageert de woordvoerder van de gemeente. ,,Wethouder Ufuk Kâhya heeft hen naar aanleiding van hun brief uitgenodigd voor een gesprek.” De gemeente wil verder niet inhoudelijk ingaan op de bezwaren, totdat er met de bewoners gesproken is. Dat zal volgende week zijn. 

Van den Heuvel heeft zelf nog wel een alternatief via de Magistratenlaan.  Daarvoor zal een bushalte aangelegd moeten worden aan de Oostzijde van het station. ,,Dat daarvoor fysieke aanpassingen nodig zijn, is helder, maar niet onmogelijk. Bij de ontwikkeling van de spoorzone is al een bushalte voorgesteld om het huidige busstation te ontlasten. Verder is er dan een directe aansluiting op de passerelle.”

In samenwerking met indebuurt Den Bosch