Volledig scherm
Het pand in Vught waarin theater De Speeldoos is ondergebracht © Google Maps

Vught ziet af van koop De Speeldoos: ‘Wensen lagen te ver uit elkaar’

De gemeente Vught ziet af van het verwerven van het gebouw en de grond van De Speeldoos. De gesprekken over een eventuele koop door Vught van het pand aan de Vliertstraat tussen gemeente en stichting Theater De Speeldoos zijn in december vorig jaar gestopt. Dat staat in een informatiebrief aan de raadsleden van Vught.

,,Het nieuwe bestuur van De Speeldoos wilde langer de tijd om zich te beraden. De wensen van de gemeente en de leiding lagen te ver uit elkaar”, legt cultuurwethouder Toine van de Ven desgevraagd uit.

In de raadsinformatiebrief wordt het nieuwe ‘Speeldoos-bestuur’ over de reden van de beëindiging van de gesprekken door B en W geciteerd: ‘Daar wij onze plek in het Vughtse nog aan het zoeken zijn, lijkt het ons op dit moment niet opportuun over te gaan tot verkoop van grond en gebouw aan wie dan ook,’ staat er te lezen.

Quote

Het nieuwe bestuur van De Speeldoos wilde langer de tijd om zich te beraden. De wensen van de gemeente en de leiding lagen te ver uit elkaar

Toine van de Ven, Cultuurwethouder

Te weinig geld voor renovatie of nieuwbouw

,,We wilden het onroerend goed best overnemen”, aldus de wethouder. ,,Maar het is niet ons eerste doel. De Speeldoos had te weinig geld om te renoveren of te vernieuwen. Uit onderzoeken blijkt dat die (miljoenen)aanpassingen wel noodzakelijk zijn. Het gebouw is niet meer van deze tijd. Vught wil best investeren, maar dan moet het onroerend goed wel eigendom van de gemeente zijn.”

Van de Ven liet eind november in een artikel in het Brabants Dagblad al weten dat zijn hart vooral uitgaat naar een nieuw gebouw aan de Vliertstraat. De gemeente wil het voormalige theater het liefst slopen en er op die plek vóór 2023 een nieuw sociaal-cultureel centrum voor het verenigingsleven en de buitenschoolse educatie in Vught neerzetten. In de cultuurnota 2020 - 2023 staat dat de gemeente dan wel eigenaar moet zijn van het pand en de grond.

Toekomstbestendig

,,Jammer dat het nu niet doorgaat”, aldus Van de Ven. ,,Ik denk dat het voor Vught heel goed zou zijn om een toekomstbestendig cultureel centrum te hebben.”

Volgens burgemeester en wethouders blijft de stichting nu zelf verantwoordelijk voor De Speeldoos. Geen gemeentelijke investeringen dus. ,,Vanuit onze publieke taak zullen wij wel toezien op de noodzakelijke vereisten voor het veilig gebruik van De Speeldoos”, aldus het college in de brief. 

Quote

We hechten een groot belang aan het facilite­ren van die Vughtse partijen

College van B en W

De gemeente scheldt het overbruggingskrediet niet kwijt en neemt de schuld bij de bank niet over. Vught blijft de amateurkunst en de buitenschoolse cultuureducatie uiteraard wel subsidiëren. ,,We hechten een groot belang aan het faciliteren van die Vughtse partijen”, aldus het college van B en W.

In samenwerking met indebuurt Den Bosch