Volledig scherm
De nieuwbouw van Hart voor Deuteren in Den Bosch. © Marc Bolsius

Bossche ambities woningbouw lopen nogal uiteen

DEN BOSCH - Er is vrijwel geen enkele politieke partij in Den Bosch die ontkent dat er woningnood is en dat er de komende jaren in snel tempo voor verschillende inkomens- en bevolkingsgroepen gebouwd moet worden. Maar waar de ene partij de verantwoordelijk wethouder Roy Geers complimenteert met de voortvarendheid om dit en volgend jaar 850 tot 900 woningen te bouwen, zijn er ook partijen die vinden dat de ambitie veel hoger moet komen te liggen. 

Van de PvdA en Leefbaar ’s-Hertogenbosch mag de ambitie opgeschroefd worden naar 1100 woningen, voor D66 zelfs tot 1600. 

De discussie dinsdagavond in de commissie omgeving ging dan ook vooral tussen ambitie en realiteit. Want hoewel ook Steven Hommerson van D66 besefte dat het aantal van 1600 woningen hoog is, ‘mogen ambities ook hardop uitgesproken worden’. 

,,Wij zijn voor versnelling van het woningbouwprogramma, waarom moeten we zo lang wachten? Als de wethouder stelt dat er tot 2030 voldoende locaties zijn om te bouwen, kunnen we die locaties ook naar voren halen en eerder bebouwen’', aldus Hommerson. 

Quote

Wij zijn voor versnel­ling van het woningbouw­pro­gram­ma, waarom moeten we zo lang wachten?

Steven Hommerson, D66 Den Bosch

Hanneke Welten (VVD) was niet de enige die vraagtekens had bij het realiteitsgehalte van de D66-ambities. En wethouder Geers wilde zich niet eens vastpinnen op een aantal boven de met de corporaties afgesproken 900 woningen. ,,Ook wij willen de ambitie zo hoog mogelijk leggen, maar we weten niet hoe de markt zich gaat ontwikkelen. En dan bedoel ik de woningmarkt en de bouwbranche.’’

De wethouder wees er nog maar eens op dat volgend jaar nieuwe afspraken met de woningcorporaties en het Stedelijk Huurdersplatform worden gemaakt over het aantal te bouwen woningen na 2020. 

Vinnige woordenwisseling SP en wethouder

Aan het einde van de discussie ontstond nog even een vinnige woordenwisseling tussen Bram van Boven van de SP en de wethouder. Volgens Van Boven heeft Geers nagenoeg niets gedaan om de corporaties er van te overtuigen álle huurders een brief te schrijven over problemen met schimmel in de woning. De politiek had daar om gevraagd, maar de corporaties gaat die brieven niet schrijven omdat dit volgens Geers te duur zou zijn. 

,,En corporaties doen tegenwoordig de klachten niet meer telefonisch af, maar gaan op bezoek’', aldus Geers. Van Boven bitste dat ’u niet voor de huurders in Den Bosch opkomt’.  De wethouder vond dat een zeer ongepaste opmerking, maar voorzitter Olaf Thelissen kapte een mogelijke discussie abrupt af. 

In samenwerking met indebuurt Den Bosch