Volledig scherm
Ton Rombouts en zijn opvolger Jack Mikkers. © BD

OM door het stof na opvragen belgegevens BD-journalist

DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie erkent dat het zijn boekje te buiten ging door de telefoongegevens van BD-journalist Jos van de Ven op te vragen. In een schriftelijke reactie op publicaties van het Brabants Dagblad gaat het OM diep door het stof. 

Justitie hoopte via de belgegevens bewijs te verzamelen tegen twee politici die zouden hebben gelekt over de Bossche burgemeestersbenoeming.

Journalist Van de Ven beschreef vorige zomer tot in detail hoe de benoeming van de burgemeester van Den Bosch tot stand kwam. Beoogd burgemeester Jan Hamming koos te elfder ure toch voor Zaanstad. Kandidaat nummer twee, Jack Mikkers, werd in Den Bosch benoemd. Omdat de procedure vertrouwelijk had moeten blijven, doet het OM onderzoek.

Het OM betreurt nu dat in dat onderzoek de telefoongegevens van de journalist zijn opgevraagd. ,,Journalistieke vrijheid is een groot goed binnen de democratie. Het had nooit mogen gebeuren dat gegevens van een journalist op deze manier in een dossier terecht zijn gekomen", aldus Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal.

Tevreden

Brabants Dagblad-hoofdredacteur Lucas van Houtert spreekt in een reactie  van een 'klinkende overwinning voor de persvrijheid'. ,,Het is goed dat het OM inziet dat dit nooit had mogen gebeuren, en dat het belang van journalistieke vrijheid nog eens breed is onderstreept. In dat opzicht ben ik blij. Maar ondertussen is de schade wel aangericht: bronnen van onze journalist weten dat ze bij justitie op een lijst staan. We hebben het OM gesommeerd gegevens uit de dossiers te halen, maar ik heb nog geen bevestiging dat dat inderdaad gaat gebeuren." De hoofdredacteur toont zich benieuwd 'wat dit gaat betekenen voor de ontvankelijkheid van het OM in de burgemeesterszaak'.

Hieronder valt het gehele persbericht van het OM te lezen.

Openbaar Ministerie Oost-Brabant betreurt opvragen telefoongegevens journalist in lekonderzoek

In het onderzoek naar het lek bij de burgemeestersbenoeming van ’s-Hertogenbosch heeft de Rijksrecherche onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Brabant onderzoek gedaan. In dit onderzoek zijn onder andere de printgegevens van de telefoon van een journalist van het Brabants Dagblad opgevraagd. Deze journalist is in het onderzoek nooit als verdachte aangemerkt.

De interne regelgeving binnen het OM schrijft voor dat slechts in uitzonderlijke gevallen ingrijpende opsporingsbevoegdheden tegen journalisten mogen worden ingezet. Onderdeel van de procedure is dat de inzet voorgelegd wordt aan de hoofdofficier van justitie en het College van procureurs-generaal. Dat is in dit geval niet gebeurd. Hoewel de hoofdofficier van justitie van meet af aan heeft gezegd dat de journalist buiten dit onderzoek moest blijven, zijn de printgegevens van de telefoon van de journalist opgevraagd. Achteraf oordelend is het OM Oost Brabant van mening dat de inzet van deze opsporingsbevoegdheid mogelijk in strijd is geweest met de geest van de Aanwijzing toepassing dwangmiddelen tegen journalisten.

Het OM hecht groot belang aan vrije nieuwsgaring. Daarbij hoort dat journalisten in vrijheid hun werk moeten kunnen doen. Het OM constateert dat in de onderhavige zaak toen de verkeerde afweging is gemaakt door de hiervoor genoemde dwangmiddelen toe te laten passen.

Het OM-Oost Brabant bestudeert wat de gevolgen kunnen zijn voor deze strafzaak. De twee verdachten zullen zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden.

Inmiddels heeft de plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Oost-Brabant contact gehad met de hoofdredacteur van het Brabants Dagblad en aangegeven dat hij de gang van zaken betreurt.

Het College van procureurs-generaal neemt de verantwoordelijkheid voor deze gang van zaken. ‘Journalistieke vrijheid is een groot goed binnen de democratie. Het had nooit mogen gebeuren dat gegevens van een journalist op deze manier in een dossier terecht zijn gekomen, maar ik stel ook vast dat er interpretatieruimte zit in de Aanwijzing. Het opsporingsteam onder leiding van de officier de justitie dat heeft geoordeeld dat de gegevens nodig waren, heeft gehandeld vanuit de professionele opvatting dat dit ernstige feit, schending van het ambtsgeheim, moest worden opgelost’, aldus Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal.

BD gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement