Jan van Doorn (l) en Han Koopmans (r) voeren samen met Ivo Maas het verzet tegen The Inside aan.
Volledig scherm
Jan van Doorn (l) en Han Koopmans (r) voeren samen met Ivo Maas het verzet tegen The Inside aan. © BeeldWerkt

‘Raad van Oisterwijk heeft zich voor The Inside in de luren laten leggen’

INGEZONDEN BRIEFOISTERWIJK - Het was een onthullende en ontluisterende vertoning afgelopen donderdag 20 december, toen de motie ‘Vreemd aan de orde van de dag’, ingediend door PrO en ondersteund door PGB en AB, werd besproken. In die motie werd voorgesteld om maatregelen ter bestrijding van de overlast die buurtbewoners ervaren van The Inside, vast te leggen in een handhavingsplan. Dit mede aan de hand van hetgeen was besproken in de commissievergadering Algemene Zaken van 29 november.

De maatregelen die zijn getroffen na een gesprek tussen Ambacht B.V., de burgemeester en twee buurtbewoners die op persoonlijke titel en op hun initiatief, dit gesprek waren aangegaan, kregen plotseling een geheel eigen dynamiek. Frappant is dat de bezwaarschriftencommissie in hun advies deze maatregelen al had opgenomen (niet overgenomen door het college) én dat het college vanaf maart 2017 weigert te praten met de vertegenwoordigers van INSAIDNee!

Slinkse burgemeester

Het gesprek en het resultaat daarvan werd door burgemeester Janssen slinks naar zich toe getrokken. Er was overleg met de buurtbewoners die ‘wel wilden’ en daar waren goede afspraken mee gemaakt. Sterker nog: de motie van PrO, gesteund door PGB en AB, was in feite een motie in uitvoering, zo betoogde onze burgervader, en de maatregelen waren gericht op de lange termijn.

Quote

De fracties in de raad, exclusief PrO, slikten dit als zoete koek

Han Koopmans, Jan van Doorn en Ivo Maas

De fracties in de raad, exclusief PrO, slikten dit als zoete koek. De VVD meende bij monde van Con van Beckhoven zelfs te hebben gesignaleerd dat de neuzen steeds meer dezelfde kant op stonden. Het is exemplarisch voor de wijze waarop de VVD volledig is losgezongen van de werkelijkheid.

'Komische opmerking’ van het CDA

Het CDA begon bij monde van Guus Mulders met een ‘komische’ opmerking over een pet die ons allemaal past. Een goed ingestudeerde slechte grap, die duidelijk maakte waar het CDA voor staat. Vóór de verkiezingen maakte Guus Mulders duidelijk dat een bedrijventerrein was bedoeld voor bedrijven en niet voor een discotheek. Nu was hij geïrriteerd dat jongeren wellicht een strobreed in de weg werd gelegd. Zo kennen we het CDA weer: onnavolgbaar en onbetrouwbaar, van oudsher hun kerncompetenties.

The Inside annuleert nieuwjaarsfeest door gemeentelijke fout.
Volledig scherm
The Inside annuleert nieuwjaarsfeest door gemeentelijke fout. © Facebook

AB en PGB, de ondersteuners van de motie, lieten zich ook snel van vakkundig in slaap wiegen door onze burgemeester. Met de mondelinge toelichting van burgermeester Janssen was de motie in feite overbodig, zo werd geconstateerd.

Klik hier voor het BD-dossier van Insaid en The Inside

PGB wekt steeds meer de indruk een regentenpartij te zijn geworden en het zou ons niet verbazen als hun fractievoorzitter mikt op een wethouderszetel in de volgende raad. Hij profileert zich in ieder geval ‘ministeriabel’. Waar is het ‘WIJ LUISTEREN NAAR DE BURGER’ gebleven?

Jan Jonkers had namens AB iets te veel vertrouwen, is ons idee. Een goede inborst en daarmee een makkelijk slachtoffer voor burgemeester Janssen.

Voorschriften van de omgevingsvergunning voor The Inside.
Volledig scherm
Voorschriften van de omgevingsvergunning voor The Inside. © Gemeente Oisterwijk

PrO stelde nog enige terechte, kritische vragen en vroeg om al die maatregelen op papier te zetten als alles zo duidelijk was, een volkomen logische vraag!

Lees hieronder verder

The Inside in Oisterwijk.
Volledig scherm
The Inside in Oisterwijk. © Facebook The Inside

Onze burgemeester maakte daar een spelletje van door te suggereren: “Alles is er al en als u dat zo nodig op papier wilt, dan schrijven we het wel onder elkaar op”. Wat in onze optiek betekent: ik beloof het mondeling, maar ik wil niet dat ik daar later aan kan worden gehouden. En daar ging de raad, exclusief PrO, overstag.

‘Constructief overleg bestaat niet’

Burgemeester Janssen liep voor de raad uit in de spreekwoordelijke ‘kleren van de keizer’. Het door hem gesuggereerde ‘constructieve overleg met buurtbewoners’ bestaat niet. Er is één gesprek geweest met twee buurtbewoners die op persoonlijke titel en op hun initiatief dat gesprek wilden. Zij hebben daarbij duidelijk aangegeven dat zij NIET de buurtbewoners vertegenwoordigen! Zij wilden gewoon als twee jonge vrouwen met gezinnen hun geluid laten horen, zoals zij ook op de inspreekavond deden.

Quote

Burgemees­ter Janssen liep voor de raad uit in de spreekwoor­de­lij­ke ‘kleren van de keizer’

Han Koopmans, Jan van Doorn en Ivo Maas

Dus neuzen dezelfde kant op? De toezeggingen van de burgemeester en het ‘feit’ dat de motie al ‘in uitvoering’ is? Na één gesprek en twee afgesproken maatregelen? Is dat voldoende? We hebben het hier wel over een gemeentebestuur en niet over een konijnenfokvereniging, om in het denkkader van de VVD te blijven. Honden- of konijnenhok, wat maakt het uit? Val ze er vooral niet mee lastig. De onwetendheid is stuitend.

Of de rattenvanger van Hamelen?

Het merendeel van de raad heeft zich in de luren laten leggen door de ‘kleren van keizer Janssen. Of is de rattenvanger van Hamelen een betere vergelijking?

Om onze burgervader gerust te stellen: InsaidNEE! laat zich noch in slaap wiegen noch in de luren leggen! U bent nog lang niet van ons af. Integendeel: deze schertsvertoning heeft eens temeer aangetoond dat het instituut ‘burgemeester’ als hoeder van de openbare orde een 19de -eeuws fenomeen is, dat nodig aan herijking toe is.

Han Koopmans, Jan van Doorn en Ivo Maas

Tilburg e.o.