The Inside in Oisterwijk.
Volledig scherm
The Inside in Oisterwijk. © Facebook The Inside

‘Respect’ klinkt nu ook door in discussie rondom The Inside in Oisterwijk

OISTERWIJK - Het boek lijkt in Oisterwijk nog lang niet dicht, maar enige toenadering tussen voor- en tegenstanders is waar te nemen in de verhitte discussie rondom overlast door The Inside. 

‘Respect’ was waarop burgemeester Janssen donderdagavond ook hamerde in de vergadering van de raadscommissie algemene zaken. Maar ook een kritische inspreker als Antoinet Laros, die als bewoner van de Heusdensebaan veel overlast ervaart, maakte gewag van een 'constructief gesprek’ met de ondernemers achter The Inside. 

Volgens Laros toonde het afgelopen weekend bovendien aan dat extra politie-inzet en het afsluiten van de Heusdensebaan vruchten afwerpen. ,,De tijd zal leren of dat ook zo blijft", voegde zij daar wel aan toe.

Klik hier voor het BD-dossier over The Inside en Insaid

Net als Antoinet Laros gaf ook buurtbewoonster Wijnen aan dat de sfeer rondom The Inside zich vooral op sociale media onnodig heeft verhard: ,,We worden als intolerante, oude zeurpieten uitgekotst.” Wijnen gaf een indringende omschrijving van wat zij als jong gezin het afgelopen jaar hebben meegemaakt. ,,Een dronken vrouw die een half uur lang op je eigen oprit zit te huilen”, gaf ze als voorbeeld. Een heel ander geluid verkondigde buurtbewoonster Pothoven, die op grotere afstand aan de Schijfstraat woont en geen enkele hinder van The Inside zegt te hebben.

Quote

We worden als intoleran­te, oude zeurpieten uitgekotst

Buurtbewoonster Wijnen

Janssen heeft de agenda van The Inside inmiddels met de politie afgestemd. Voor de twintig evenementen met 800 à 1000 bezoekers komt extra politie-inzet. Met verkeersregelaars die The Inside inzet, blijkt de overlast immers niet te beteugelen.

Erik Haenen voerde namens The Inside het woord. Hij sprak van een 'soap’, maar zette ook uiteen wat ze als ondernemers hebben gedaan om de hinder voor de buurt tot een minimum te beperken.

‘Raad stond buitenspel’

PGB’er Roel van den Bersselaar onderstreepte nog eens dat het vorige college de raad ‘buitenspel’ heeft gezet door via de zogenaamde kruimelregeling The Inside aan een omgevingsvergunning te helpen. Die is overigens nog wel ‘onder de rechter’. Actiegroep Insaid NEE, waarvan Jan van Doorn donderdag ook insprak, heeft aangekondigd tot aan de Raad van State door te zullen procederen.

Het ging in de commissie vooral over de handhaving van de afgesproken regels. ,,PrO is niet tegen The Inside", sprak Ruud van der Star namens de partij die het debat naar de politiek heeft gehaald. ,,Het is een verrijking voor Oisterwijk. We hebben ook respect voor de ondernemers. We zijn het alleen niet eens met de ondemocratische totstandkoming.”

Quote

The Inside is een verrijking voor Oisterwijk, maar we zijn het niet eens met de ondemocra­ti­sche totstandko­ming

Ruud van der Star (PrO)

PrO wil dat externe juristen kijken naar de ontheffing van geluidsnormen die The Inside mag aanvragen. Volgens Janssen wordt PrO op haar wenken bediend: de commissie beroep en bezwaar gaat zich buigen over die ‘twaalfdagenregeling'. 

Janssen liet echter ook weten streng toe te zien op handhaving van de afgesproken geluidsnormen. Bij overschrijding riskeert The Inside een boete van 3500 euro. Als dat op de ondernemers te weinig indruk maakt, mag het boetebedrag wat Janssen betreft hoger komen te liggen. 

Oppositiepartij VVD toonde begrip voor de bewoners, maar Con van Beckhoven zei ook te weten dat de enige overschrijding van de geluidsnormen tot dusverre zich voordeed in de septembernacht waarin een bewoner van de Heusdensebaan zelf een luidruchtig feestje vierde.

Tilburg e.o.