Dancefestijn in The Inside.
Volledig scherm
Dancefestijn in The Inside. © Facebook The Inside

Storm van The Inside gaat liggen in de gemeenteraad van Oisterwijk

OISTERWIJK - De gemeenteraad van Oisterwijk heeft er vertrouwen in dat burgemeester Hans Janssen de overlast van The Inside voor de aanwonenden van de Heusdensebaan onder controle heeft. 

De raad paste er donderdagavond dan ook voor om zelf, zoals CDA-fractievoorzitter Guus Mulders dat uitdrukte, de politiepet op te zetten. Ook volgens oppositiepartij VVD kwam een motie die PGB, PrO en Algemeen Belang samen hadden ingediend daarop neer. 

Er zou een 'handhavingsplan’ moeten komen, met heldere afspraken over overleg tussen inwoners en de ondernemers van Insaid, communicatie, evaluatie en terugkoppeling naar de raad. Volgens Janssen heeft hij dat allemaal al in gang gezet: ,,We hebben het dus over een motie in uitvoering.” 

Klik hier voor het BD-dossier van The Inside en Insaid

Voor PGB en Algemeen Belang was dat reden de motie in te trekken. PrO hield bij monde van Ruud van der Star wel vast aan de motie, maar stond uiteindelijk dus alleen. Volgens Van der Star is het vertrouwen bij de omwonenden nog lang niet terug. Janssen beaamde ook dat hij er niet in was geslaagd om alle buurtbewoners die als insprekers bij de politiek hun nood hadden geklaagd aan de overlegtafel te krijgen.

Wethouder moet kruimels uitleggen

Een andere motie van PGB, PrO en Algemeen Belang, waarin Insaid ook doorschemerde, haalde wel de eindstreep. Wethouder Peter Smit moet in de raadscommissie ruimtelijke zaken uit komen leggen wat in Oisterwijk onder de ‘kruimelregeling’ valt. Die was daar volmondig toe bereid.

Quote

We hebben het dus over een motie in uitvoering

Burgemeester Hans Janssen

Het gaat bij de kruimelregeling om een versnelde procedure voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het vorige college paste de kruimelregeling ook toe om The Inside in het Insaidpand mogelijk te maken. Tegen de verleende omgevingsvergunning procederen bewoners van de Heusdensebaan nog.

Toen PGB en PrO in de vorige periode nog in de college zaten, probeerden ze tevergeefs om The Inside onderwerp van debat in de raad te maken. Ook Algemeen Belang vindt nu dat dat wel had gemoeten gezien de maatschappelijke impact.

Quote

Wij hoeven niet bij elk hondenhok betrokken te worden

Geert van Elderen (VVD)

Het CDA voelde ook voor de kruimelmotie van de drie andere partijen binnen de raadsbrede samenwerking niets. Dat gold ook voor de enige oppositiepartij, de VVD. Geert van Elderen zei - curieus genoeg - 'vertrouwen in het college’ te hebben om zelf te bepalen voor welke zaken het de raad mag passeren. ,,Wij hoeven niet bij elk hondenhok betrokken te worden. Dat leidt alleen maar tot vertraging en ergernis bij inwoners.”

Tilburg e.o.