Morrend op zoek naar bezuinigingen in Goirle

GOIRLE - Waarom niet als gemeenteraad met de bus naar Den Haag? Of als Goirle een voorbeeld stellen door een niet-sluitende meerjarenbegroting in te dienen? De gemeenteraad heeft zeker nog geen oplossing, maar nam wel al een aantal mogelijke richtingen aan voor bezuinigingen tot 2,5 miljoen euro. Die richtingen zijn bedacht door 'het volk'.

Het was een van de opdrachten van de raad aan het college van B en W: betrek de inwoners bij de plannen om te bezuinigen op de gemeente-uitgaven.

Tilburg e.o.