Volledig scherm
De gemeenteraad vergadert voor een volle © Kim Spanjers

Organisaties spreken raad Goirle vanavond toe over aangekondigde bezuinigingen

GOIRLE - Nog voordat de burgerraadsleden vanavond iets mogen vinden over de voorstellen om te bezuinigen in Goirle, willen zes personen een voorzetje geven. Loek Sijbers van Factorium, Peter Kok van de Bibliotheek Midden-Brabant, Paul van Aanholt van schoolbestuur Edu-Ley, Marcel Konings van de Stichting Sportgroep Gehandicapten Goirle, Sanne Weustink van het Jan van Besouw en Piet Colpaart op persoonlijke titel komen inspreken. 

Een belangrijk voorstel om op de meerjarenbegroting in totaal 2,5 miljoen euro te bezuinigen, is om de ozb te verhogen met 20 procent. Daarnaast heeft het college van B en W alle mogelijke uitgaven die een gemeente mag schrappen, op een rij gezet. Het is aan de gemeenteraad om daar nu een pakket uit te kiezen. Dinsdagavond wordt over dit voorstel voor het eerst over vergaderd. 

Het college heeft zelf al wel een advies gegeven. Daarin komt onder meer aan bod dat Factorium, Jan van Besouw en de Bibliotheek samen drie ton moeten bezuinigen op de bijdrage uit de gemeentekas. Die is nu nog jaarlijks 1,1 miljoen euro. 

Brieven over bezuinigingen

De gemeenteraad heeft ook drie brieven gehad. Zo bepleit Scouting Sint Willibrord Goirle dat de Toeristenbelasting niet van 1 naar 2 euro moet. Nu verhuurt de scouting het gebouw aan andere scoutings en verenigingen om als logeeradres te gebruiken. Als daarvoor in het vervolg 2 in plaats van 1 euro voor moet worden betaald, dan vreest de scouting dat huurders wegblijven. En daarmee vervalt een belangrijk bron van inkomsten. 

Volledig scherm
De gemeenteraad vergadert voor een volle © Kim Spanjers

De  Eerste Sport- en Judovereniging Goirle vreest de bezuiniging op sport. ,,Voor met name kleine verenigingen, zonder kantine en eigen accommodatie zoals onze eigen judovereniging heeft het schrappen van de waarderingssubsidie sport grote financiële consequenties. Goirle staat bekend om het grote sportaanbod, maar het schrappen van de waarderingssubsidiesport zal op korte of langere termijn een verschraling van dit aanbod betekenen omdat kleine verenigingen niet meer kunnen overleven.”

Contour De Twern wil voorkomen dat 10.000 euro wordt weggesneden voor buurtbemiddeling. ,,Door in een vroeg stadium conflicten tussen bewoners aan te pakken wordt escalatie voorkomen en dit bespaart professionals tijd en inzet.”

De oordeelsvormende vergadering over het voorstel over de programmabegroting start vanavond om 20 uur. 

Volledig scherm
De gemeenteraad vergadert voor een volle © Kim Spanjers

Tilburg e.o.