Volledig scherm
,,Het aantal motorvoertuigen op de Trouwlaan is te hoog om het als een veilige fietsstraat te beschouwen”, aldus Accent. © Beeld Werkt

Oplossing om Trouwlaan veiliger te maken is té ingrijpend, gemeente neemt wel tussenstappen

Vrij 22 feb: Maak van de Trouwlaan een eenrichtingsstraat en weer het doorgaand verkeer naar de Ringbaan-Zuid. Dat is, stelt een onderzoeksbureau, de oplossing om de straat veiliger te maken voor fietsers. Alleen is het ook meteen een veel te ingrijpende oplossing, daarom kiest de gemeente voorlopig voor tussenstappen. 

‘Maak de Trouwlaan autovrij’ En: ‘Een fietsstraat die een vals gevoel van veiligheid met zich meebrengt.’ Er wordt al jaren gemord over de Trouwlaan. De straat is deels ingericht als fietsstraat, desondanks voelen veel fietsers zich er juist onveilig. Door auto's die inhalen - terwijl de straat niet bepaald breed is - en er te snel gereden wordt. 

4000 fietsers

De gemeente wil de belangrijke verkeersroute naar Stappegoor verbeteren, zo komt er een tunnel onder de Ringbaan-Zuid te liggen. Ook de Trouwlaan moet veiliger worden, maar dat blijkt nog lang niet zo'n makkelijke opgave te zijn. Dat constateert adviesbureau Accent Adviseurs, het bureau bracht voor de gemeente de situatie en oplossingen in kaart. 

Hoe belangrijk de straat is voor fietsers, werd in 2016 al eens geteld. Tussen 7 en 19 uur maken bijna 4000 fietsers en meer dan 300 bromfietsen gebruik van de straat. De verwachting is dat na de aanleg van de fietstunnel onder de Ringbaan-Zuid het er nog meer worden. 

Te hoge snelheid

Quote

Het aantal motorvoer­tui­gen op de Trouwlaan is te hoog om het als een veilige fiets­straat te beschouwen

Accent Adviseurs

Daarnaast is het aantal motorvoertuigen te hoog.  Het noordelijke en zuidelijke uiteinde van de Trouwlaan zijn het drukst. Volgens het Fietsberaad zijn maximaal 4.000 motorvoertuigen per etmaal wenselijk in een fietsstraat. Op het noord- en zuidpunt zijn er 20 procent meer weggebruikers dan die max. ,,Het aantal motorvoertuigen op de Trouwlaan is te hoog om het als een veilige fietsstraat te beschouwen”, aldus Accent. 

En al houdt het meeste verkeer - 85 procent - zich aan de maximale snelheid van 30 kilometer per uur, er zijn ook uitschieters. Zelfs automobilisten die 55 kilometer per uur rijden. En juist door die te hardrijders ontstaat het gevoel van onveiligheid. 

Paar maatregelen

Het bureau komt met een aantal scenario's op de proppen om de straat te verbeteren. Het bureau adviseert bijvoorbeeld - de beste optie - om er een knip in te zetten (het weren van verkeer van Trouwlaan naar Ringbaan-Zuid) en er eenrichtingsverkeer van te maken. 

Maar, concludeert Accent, dat heeft grote impact op de buurt. De Korvelseweg is bijvoorbeeld niet geschikt om de toename van verkeer op te vangen. De verkeersveiligheid op die straat vormt nog een groter probleem en komt dan verder in het geding. 

Het bureau besluit dat de kaders groter moeten: kijken naar heel Tilburg-Zuid. Dat gaat de gemeente doen. Ondertussen worden er wel alvast een paar maatregelen genomen. Zo wordt de fietsstraat van het St. Annaplein doorgetrokken naar het Lieve Vrouweplein om de veiligheid op het kruispunt te verbeteren. Ook wordt het kruispuntplateau aan beide kanten van de Oerlesestraat aangepast zodat de situatie overzichtelijker wordt. 

In samenwerking met indebuurt Tilburg

Tilburg e.o.