Burgemeester Evert Weys ging langs alle acht gedecoreerden vandaag. En bleef uiteraard op gepast afstand, hier bij Jo van de Pas.
Volledig scherm
Burgemeester Evert Weys ging langs alle acht gedecoreerden vandaag. En bleef uiteraard op gepast afstand, hier bij Jo van de Pas. © Annt-Marie Holthausen

Een officier, twee geridderden en daarnaast nog vijf lintjes in Hilvarenbeek

UPDATEHILVARENBEEK - In Hilvarenbeek mag burgemeester Evert Weys namens de koning maar liefst acht inwoners een Koninklijke onderscheiding opspelden.  Gerrit Jan Noordergraaf (60) uit Diessen krijgt de versierselen die horen bij Officier in de Orde van Oranje Nassau. Twee inwoners zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat zijn, Matthé Petersen (74) en Frans Bruinsma (66) uit Hilvarenbeek. Verder kregen nog vijf mensen binnen de gemeentegrenzen een Koninklijke onderscheiding en die werden benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.  

Gerrit Jan Noordergraaf (60)

Gerrit Jan Noordergraaf  is als medisch specialist (anesthesioloog) verbonden aan diverse instellingen zoals het Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), Philips Research en het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB). Daarnaast is hij werkzaam als Reservist Specifieke Deskundigheid bij de Nederlandse krijgsmacht.

Noordergraaf zet zich sinds 1978 op een meer dan bijzondere wijze in voor de medische wetenschap en vanaf 1999 is zijn inzet ten bate van de nationale en internationale samenleving op diverse gebieden als exceptioneel te omschrijven. Hij stelt zichzelf en daarmee zijn bekwaamheid als anesthesioloog ter beschikking aan internationale uitzendingen zoals Irak, Haïti, Democratische Republiek Congo en diverse malen Afghanistan. Binnen het ETZ is decorandus de grondlegger van het reanimatieonderwijs en realiseerde hij de totstandkoming van de opleiding Anesthesiologie. Naast zijn medische- en opleidingstaken vervult hij diverse functie-gerelateerde bestuursfuncties zoals voorzitter van de Reanimatiecommissie van het Oranje Kruis, bestuurslid van de Traumatologiecommissie, lid van de Hospital Incident Investigation Group en lid van de Medic-Legal& Safety evaluation committee. 

De heer G.J. (Gerrit Jan) Noordergraaf (60) uit Diessen
Volledig scherm
De heer G.J. (Gerrit Jan) Noordergraaf (60) uit Diessen © Jeroen Verhelst

Ook is hij auteur van ongeveer 90 wetenschappelijke en vakinhoudelijke publicaties in internationale tijdschriften waaronder de mondiaal toonaangevende tijdschriften ‘Circulation’ en ‘Resuscitation’.

Naast deze functie-gerelateerde inzet is Gerrit Jan Noordergraaf vanaf 1978 ook bijzonder actief als vrijwilliger. Zo was hij tussen 1978 en 1999 o.a. vrijwilliger bij het American Red Cross, het Nederlandse Rode Kruis, bestuurslid van de Oudervereniging van het ‘Van Arkel Instituut’ envrijwilliger (lid van de cliëntenraad) bij de Stichting Kinderdagverblijven Tilburg-West. Van 2000 tot2010 was Gerrit Jan Noordergraaf bestuurslid bij ‘De Oude Vrijheid’ stichting voor Katholiek  basisonderwijs in gemeente Hilvarenbeek. Daarom is hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau  met de zwaarden.

Matthé Petersen (74) uit Hilvarenbeek

Matthé Petersen heeft de culturele ontwikkelingen in ‘zijn’ Hilvarenbeek altijd een warm hart toegedragen. Sinds 1982 heeft hij daar zijn steentje als vrijwilliger aan bijgedragen.Zo was Petersen penningmeester, acteur, decorbouwer, motivator en manusje van alles bij toneelgroep Maet Hout Staet en vanaf 1986 ook bij Stichting Openluchttoneel. Verder was hij bestuurslid van de Koepel Amateurtheater Brabant (KABRA). 

Een andere passie van Petersen: uurwerken. Hij was secretaris van de Stichting Museum en Archief van Tijdmeetkunde (SMAT). Hij heeft die collectie samen met de penningmeester gewaarborgd toen SMAT ophield te bestaan. 

De heer M.C.W.P. (Matthé) Petersen (74) uit Hilvarenbeek
Volledig scherm
De heer M.C.W.P. (Matthé) Petersen (74) uit Hilvarenbeek © Jeroen Verhelst

Daarnaast is Petersen betrokken bij de Stichting Beheer de Beekse Toren. Daar is hij actief als gids en uurwerktechnicus. Binnen die functie is Matthé Petersen regelmatig op de uurwerkzolder te vinden om het mechanisch uurwerk en het aansturingssysteem bij te houden en te herstellen. 

Kortom: de 74-jarige inwoner van Hilvarenbeek heeft zich breed ingezet in zijn woonplaats en daarbuiten. Hij is een motivator en stimulator voor zowel de uurwerkbranche als voor het behoud van de lokale volkscultuur, het amateurtheater. Matthé Petersen wordt daarom benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Frans Bruinsma (66) uit Hilvarenbeek

Als onderwijsbestuurder (sinds 1986) heeft Frans Bruinsma uit Hilvarenbeek een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van en de innovatie binnen het regionaal onderwijs, in het bijzonder op het terrein van innovatieve leermethoden en competentieontwikkeling bij leerkrachten. Bovendien leverde hij ook op nationaal niveau een bijzondere bijdrage aan innovatie binnen het (speciaal) primair onderwijs.

Zo was hij werkzaam als directeur van de Openbare Basisschool ‘De Uitkijktoren’ in Weert en basisschool ‘De Waayer’ in Tiel. Sinds 2008 is hij algemeen directeur en voorzitter van het College van Bestuur van de onderwijsorganisatie SKOBOS (6 onderwijsinstellingen). 

De heer F.G.M.B. (Frans) Bruinsma (66) uit Hilvarenbeek
Volledig scherm
De heer F.G.M.B. (Frans) Bruinsma (66) uit Hilvarenbeek © Jeroen Verhelst

Frans Bruinsma zette zich ook in voor de doorontwikkeling van de internationale visie van The Boston Consulting Group (World Economic Forum 2015) getiteld ‘New Vision for Education, Unlocking the Potential of Technology’. Hij realiseerde de doorontwikkeling tot SKOBOS 2.0 en SKOBOS 3.0. De projecten omvatten de samenhang tussen 21e eeuwse vaardigheden voor leraren en leerlingen, innovatieve leerarrangementen voor kinderen en competentieontwikkeling voor leraren. 

Verder is de lijst van vrijwilligerslijst te lang om compleet op te sommen. Bruinsma zette zich in voor de Tennisvereniging en was vrijwilliger, medeoprichter en penningmeester (2013-heden) van de Stichting Elckerlyc. Hij is nog steeds voorzitter van de voetbalvereniging ‘Rooms Katholieke Diessensche Sportvereniging’ (RKDSV) en is betrokken bij de Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs (VKO/VERUS). Om er maar een paar te noemen.

Voor al die verdiensten ontvangt Frans Bruinsma een Koninklijke onderscheiding in de graad Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Conny Wouters-van Rijn (59) uit Diessen

Conny Wouters-van Rijn zet zich al ruim 25 jaar in bij diverse verenigingen en organisaties om de leefbaarheid van de kern Diessen te behouden. Dit doet zij op zo'n manier en met zo'n grote passie, dat het de koning heeft behaagd om haar daarvoor te eren met een Koninklijke onderscheiding. 

Zo was, of is, Conny Wouters-van Rijn betrokken bij onder andere onderstaande activiteiten: Vrijwilliger bij de R.K. Parochie H. Norbertus. Ze was penningmeester van de Peuterspeelzaal Het Drempeltje en Peuterspeelzaal Het Kwetternest en later was ze penningmeester en bestuurslid van CV De Stopnaolden.

Mevrouw C.T.F. (Conny) Wouters-van Rijn (59) uit Diessen
Volledig scherm
Mevrouw C.T.F. (Conny) Wouters-van Rijn (59) uit Diessen © Jeroen Verhelst

Conny Wouters-van Rijn zette zich verder in voor de KinderVakantieWeek Diessen en het Belangenorgaan Diessen. Daarnaast organiseerde zij activiteiten voor ouderen, onder andere met muziek en wandelevenementen. Ook deed ze vrijwilligerswerk voor De Zonnebloem, uiteraard voor de afdeling Diessen. De duizendpoot uit Diessen wordt daarvoor onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Tine Paternotte-van Buuren (79) uit Haghorst

Sinds 1999 zet Tine Paternotte-van Buuren zich met hart en ziel in voor de kinderen van ‘t Kleine Verschil. Zij draagt al ruim 20 jaar bij aan het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van kinderen met een enkelvoudige of meervoudige handicap. In 't Kleine Verschil krijgen deze kinderen buitenschoolse begeleiding. Verder is zij dé vertrouwenspersoon van de overige vrijwilligers en onmisbare ondersteuner van de twee beroepskrachten en het beleid van ‘t Kleine Verschil. 

Mevrouw T. (Tine) Paternotte-van Buuren (79) uit Haghorst 2
Volledig scherm
Mevrouw T. (Tine) Paternotte-van Buuren (79) uit Haghorst 2 © Jeroen Verhelst

Haar welzijnswerk en sociaal maatschappelijke zorg is van grote waarde voor de maatschappij, en van deze kinderen en hun omgeving. Haar maatschappelijke bijdrage ontlast de professionele zorg. Het heeft de koning dan ook behaagd Tine Paternotte-van Buuren te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jo van de Pas (67) uit Biest-Houtakker

Jo van de Pas is een dorpsman in hart en nieren. In Biest-Houtakker is hij zeer actief om de leefbaarheid en het behoud van ‘zijn’ dorp te bewaken. Al ruim 34 jaar levert hij aan tal van organisaties zijn bijdrage. 

Zo is er mede dankzij zijn inzet enkele kenmerkende panden in Biest-Houtakker behouden gebleven en is er een heel levendig dorpshuis ingericht. Van de Pas wordt omschreven als de steunpilaar voor het Biestse verenigingsleven. 

De heer J.C.A. (Jo) van de Pas (67) uit Biest-Houtakker
Volledig scherm
De heer J.C.A. (Jo) van de Pas (67) uit Biest-Houtakker © Jeroen Verhelst

Voor 2014 was de heer Van de Pas één van de initiatiefnemers van de coöperatie HilverGlas om de gemeente Hilvarenbeek van glasvezel te voorzien. Dit om het buitengebied in de Brabantse Kempen van een eigen glasvezelnetwerk te voorzien. Dit leidde tot de oprichting van Kempenglas, een coöperatief netwerk in de buitengebieden van diverse gemeenten, waar nu 2300 aansluitingen zijn gerealiseerd.

Daarnaast is Van de Pas penningmeester (sinds 1999) van en coördinator licht en geluid (tot 2001) bij de Stichting Volksfeest Biest-Houtakker. Doet hij vrijwilligerswerk voor bij de Coöperatie Biest-Houtakker en de coöperatie Hilverstroom. Hij is mede-initiatiefnemer en penningmeester van de Coöperatie Behoud Kerkgebouw en onder meer vrijwilliger bij een aantal verenigingen in ‘De Biest'. Voor al deze bijdragen aan een betere samenleving, is Van de Pas benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  

Kees Naaijkens (73) uit Hilvarenbeek

De heer C.A.L.J. (Kees) Naaijkens (73) uit Hilvarenbeek
Volledig scherm
De heer C.A.L.J. (Kees) Naaijkens (73) uit Hilvarenbeek © Jeroen Verhelst

Al vanaf 1956 is Kees Naaijkens binnen het verenigingsleven in zijn woonplaats Hilvarenbeek actief. Zo is hij lid van Koninklijke Harmonie Concordia van 1839. Hij zet zich daar op diverse vlakken in, onder meer op het gebied van behoud van kwaliteit, neemt deel aan diverse commissies, is redactielid van het maandelijks ledenblad en vrijwilliger bij diverse evenementen.

Naast muziek zet de heer Naaijkens zich ook in op het gebied van heemkunde en behoud van cultuurhistorische wandel- en zandpaden. Van 2008 tot heden is hij lid van de werkgroep Behoud Zandpaden de Hilver. Ook is Naaijkens sinds 2012 bestuurslid van de heemkundige Kring Hilvarenbeek-Diessen Ioannes Goropius Becanus. Vanuit deze hoedanigheid zet hij zich tevens in voor het Geschied- en Oudheidkundig Museum. Hij verricht allerlei activiteiten zoals het beheer van het archief en de bibliotheek. Burgemeester Evert Weys zal daarvoor de versierselen opspelden, zodra dat weer kan tenminste, die horen bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Adrie van Zuijlen-Timmer (73) uit Hilvarenbeek

Diverse organisaties die ondersteuning bieden in de geestelijke gezondheidszorg hebben al meer dan 27 jaar mogen rekenen op de belangeloze medewerking van Adrie van Zuijlen-Timmer (73) uit Hilvarenbeek. Daarnaast zet zij zich in via haar vaardigheden en expertise op het gebied van (financiële) administratie. 

Mevrouw A. (Adrie) van Zuijlen-Timmer (73) uit Hilvarenbeek
Volledig scherm
Mevrouw A. (Adrie) van Zuijlen-Timmer (73) uit Hilvarenbeek © Jeroen Verhelst

Ze opereert op de achtergrond, maar is een rots in de branding en helpt daar waar haar hulp het meest noodzakelijk is. Adrie van Zuijlen-Timmer deed dat onder meer voor de Stichting Kongres Initiatische Levenswijze. Ze was redacteur van het Gesha Magazine, een driemaandelijks tijdschrift over Gestalttherapie, een psychotherapie gericht op het herstellen van de eenheid in beleving en waarneming. Verder was ze medeoprichter, secretaris en penningmeester van de (voormalige) Stichting Hogeschool voor Gestalttherapie. 

Tot op de dag van vandaag is mevrouw Van Zuijlen-Timmer vrijwilliger bij ContourdeTwern in Hilvarenbeek. Ze ondersteunt mensen die moeite hebben om overzicht te krijgen over hun financiële situatie. Het heeft de koning behaagd om Adrie van Zuijlen-Timmer te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Evert Weys bij Jo van de Pas.
Volledig scherm
Burgemeester Evert Weys bij Jo van de Pas. © Anne-Marie Holthausen
  1. Als je niet in je eentje een monumentale villa kan kopen, neem je toch een deel? In Tilburg ligt die kans er
    PREMIUM

    Als je niet in je eentje een monumenta­le villa kan kopen, neem je toch een deel? In Tilburg ligt die kans er

    TILBURG - Stel: je kickt op marmeren vloeren en schouwen. Je wordt warm van kozijnen met rijke kuiven en meerkleurig gedecoreerde deuren. Friezen langs het plafond met grotesken en dolfijnen en lambrisering met guirlandes maken je dolenthousiast. Kortom, barok is helemaal je ding. Hollen dan naar Koningshoeven, de straat in Tilburg waar de villa te koop staat die dat allemaal heeft.

In samenwerking met indebuurt Tilburg

Tilburg e.o.