Volledig scherm
Van Gool VS. rvc. (Nabewerking) © Emma Coolen

Bestuurscrisis Willem II naar kookpunt: commissarissen doen boekje open over directeur Van Gool

VIDEOTILBURG - De bestuurscrisis bij Willem II bereikt haar kookpunt. De raad van commissarissen (rvc) en algemeen directeur Berry van Gool staan lijnrecht tegenover elkaar. De rvc doorbreekt het stilzwijgen.

De rvc wilde in juni met zachte hand afscheid nemen van Van Gool. Dat er na twee jaar met tal van gesprekken nog steeds geen gefaseerd plan lag voor de verbouwing van het stadion van Willem II was een doorn in het oog.

Quote

Er ligt meters papier, maar er is nog geen dichtgetim­merd plan voor een verbouwing van het stadion.

Jack Buckens, voorzitter rvc

Als toezichthouder kwam de rvc unaniem tot de slotsom dat de huidige algemeen directeur niet de man was om Willem II door een proces te leiden waarin de budgetten groter worden en dat om een strak risico- en projectmanagement vraagt. Een algemeen directeur met die vaardigheden is nodig als Willem II binnenkort het stadion van de gemeente overneemt. ,,Er ligt meters papier, maar er is bijvoorbeeld nog geen dichtgetimmerd plan voor een verbouwing van het stadion. Die zou voor het begin van het seizoen 2019-2020 klaar moeten zijn", schetst Jack Buckens, voorzitter van de raad van commissarissen, de situatie. ,,Wat doen we wel, wat doen we niet? Hoe faseren we het? Hoe regelen we de financiering? Dat is nog allemaal onduidelijk."

Pijnlijke conclusie

Volledig scherm
Het Koning Willem II Stadion. © ©Toin Damen

De rvc hield zich tot gisteren aan de afspraak dat de interne strijd bevroren zou blijven tot half september. Publicaties in het Brabants Dagblad van maandag en de bijeenkomst van de Clubraad vanavond, waarvoor de rvc niet uitgenodigd is, waren aanleiding om het stilzwijgen te doorbreken. In een brief aan de Clubraad en in een gesprek met deze krant doet de rvc haar kant van het verhaal.

,,Dat Van Gool niet de man is die Willem II in de toekomst verder kan brengen, is een pijnlijke conclusie. Het is de slotconclusie van een lang proces, want we zijn zeker niet over een nacht ijs gegaan", zegt Buckens. ,,Van Gool heeft veel verdiensten voor Willem II. Hij is sterk in de omgang met sponsors en geniet vertrouwen van een groot deel van de supporters. Daarom wilden wij hem door de voordeur laten vertrekken. Dat is nu niet meer mogelijk."

Boekje te buiten

Door de houding van het stichtingsbestuur is Van Gool buiten zijn schuld om meegesleurd in een conflict. Dat stichtingsbestuur onder voorzitterschap van Paul Gerritse reageerde verontwaardigd op het voornemen om Van Gool tot een vertrek te dwingen. Volgens de rvc trad het stichtingsbestuur daarmee 'ver buiten zijn rol'. Die behelst het toezicht houden op het budget, de jaarrekening en de clubwaarden. De rvc ziet toe op het functioneren van de directeuren en legt over beslissingen pas achteraf eventueel verantwoording af.

De uitnodiging die het stichtingsbestuur verstuurde om de Clubraad over een ernstige vertrouwensbreuk te informeren – en die het later weer introk – deed de rest. Iedereen binnen Willem II had nu weet van het conflict. Het verdeelde de club in verschillende kampen.

Quote

Zonder die kamikaze-ac­tie van het bestuur was het niet zover gekomen.

Jack Buckens

Dat het stichtingsbestuur een advocatenkantoor onderzoek liet doen naar het functioneren van de rvc deed de verhoudingen ook al geen goed. De rekening van enkele tienduizenden euro's werd bij Willem II gedeponeerd. Voor het onderzoek was geen toestemming gevraagd. Niemand heeft het rapport nog ter inzage gekregen. Volgens de rvc is de Clubraad met de bijeenkomst vanavond door het stichtingsbestuur op het verkeerde been gezet. ,,Want zij gaan niet over wat ze inhoudelijk vinden van Van Gool. De sfeer is nu verziekt. Zonder die kamikaze-actie van het stichtingsbestuur was het niet zover gekomen."

Aandeelhoudersvergadering

Het scenario kan nu zomaar zijn dat er na de Clubraad van vanavond over twee weken een aandeelhoudersvergadering wordt uitgeschreven. Die kan de rvc eventueel naar huis sturen. Het stichtingsbestuur heeft daar eigenlijk niet eens een advies van de Clubraad voor nodig.

Volgens de rvc vergist het stichtingsbestuur zich in de expertise van de commissarissen van Willem II. ,,Normaal gesproken waren we al opgestapt", zegt Buckens. ,,Maar als wij opstappen heeft het stichtingsbestuur de vrije hand. Dat zou slecht zijn voor Willem II. Maar als we gedwongen worden op te stappen, gaan we niet onderhandelen over onze posities. Dan gaan we waarschijnlijk allemaal."

Clubwatcher Wilber Hack denkt dat de crisis zijn climax nadert.: