Volledig scherm
Stakers demonstreren op de Dam tijdens de landelijke actiedag voor een goed pensioen. © ANP

Een definitief ‘ja’ voor pensioenakkoord allerminst zeker

Het FNV-bestuur hoeft niet gerust te zijn op een positieve uitkomst van het referendum over het pensioenakkoord: de verdeeldheid onder vakbondsleden is groot. Dat valt op te maken uit een peiling van EenVandaag.

Vanaf morgen is het zover: 1 miljoen FNV-leden kunnen tot en met vrijdag hun stem uitbrengen over het pensioenakkoord. Zij krijgen welgeteld één vraag gesteld. Hoe die vraag precies luidt, wordt morgen pas bekend. Het antwoord kan weleens de toekomst van de pensioenen van miljoenen Nederlanders bepalen.

EenVandaag hield een peiling onder 22.000 Nederlanders, onder wie 5700 vakbondsleden. De uitslag maakt één ding duidelijk: de vakbondsman en –vrouw is verdeelder en kritischer op het akkoord dan de gemiddelde Nederlander. De meeste Nederlanders (55 procent) zijn namelijk voor, eenderde (35 procent) wijst het af.

Bij de vakbondsleden ligt die verhouding op 44 procent voor en 40 procent tegen. Liefst 16 procent heeft nog geen idee. Die groep twijfelende vakbondsleden heeft dus een zeer belangrijke stem. ,,We zien diepe verdeeldheid onder vakbondsleden over het pensioenakkoord”, concludeert EenVandaag

AOW

Hoewel de verdeeldheid onder de vakbondsleden groot is, zijn zij op cruciale punten toch overwegend positief. Te beginnen met de AOW-leeftijd (die tijdelijk wordt bevroren en minder hard stijgt), daartgen zegt 55 procent ja en 40 procent nee. De regeling zware beroepen kan eveneens op behoorlijk wat steun rekenen: 66 procent is voor, 27 procent is tegen.

Overigens is de uitkomst van het referendum belangrijk maar niet beslissend. Het ledenparlement heeft uiteindelijk de eindstem. De 105 leden van de FNV, een afspiegeling van de leden van deze vakbond, kunnen deze zaterdag zomaar beslissen de uitkomst van het referendum naast zich neer te leggen. 

Hoe het ledenparlement gaat stemmen, is lastig in te schatten. Daar lijkt de verdeeldheid minstens zo groot: een deel is kritisch op het bereikte resultaat, een ander deel meent dat dit het beste resultaat is. 

Knijpen

Inmiddels zijn al twee actiegroepen binnen de FNV opgestaan die andere leden oproepen om nee te stemmen. Deze groepen waren nauw betrokken bij de pensioenacties (naar eigen zeggen zijn ze goed voor een achterban van zo’n 40.000 tot 50.000 leden) ,,Het nieuwe akkoord is met veel knijpen en chantage tot stand gekomen”, luidt hun boodschap.

In een reactie op de interne kritiek zegt FNV: ,,Er is volop discussie over dit onderwerp en dat is alleen maar goed. Mooi dat het leeft. We hopen dat veel mensen zich laten informeren via de website en via de informatiebijeenkomsten. En dan ook gaan stemmen.” 

Hoewel de verdeeldheid groot is, heeft het FNV-bestuur goede hoop dat de meerderheid van de leden het voorstel steunt.