Volledig scherm
© anp

IMF: Lonen Nederlanders moeten sneller stijgen

updateDe lonen in Nederland moeten harder omhoog. Dat vindt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Volgens de belangrijke internationale organisatie moeten de vakbonden ook veel meer inzetten op loonsverhoging.

Onderzoeker Thomas Dorsey van het IMF wijst er tijdens een bezoek aan Nederland op dat de bonden zich nu vooral hard maken voor het regelen van meer vaste banen en betere werkomstandigheden. Wat betreft de lonen wordt te veel gekeken naar wat in andere landen gangbaar is, maar hier valt meer te halen.
Het Nederlandse bedrijfsleven doet het goed en de lonen kunnen dus best omhoog, aldus Dorsey. Anders dan de vakbonden vindt hij de trend van flexibilisering op de arbeidsmarkt juist een goede ontwikkeling.

Het IMF hamert er al langer op dat werknemers best wat meer mogen profiteren van het aantrekken van de economie. Dat kan de economische groei immers ook weer verder vooruit helpen. Daarnaast vindt het IMF het wenselijk als zelfstandigheden wat meer basale sociale verzekeringen zouden krijgen.

Meer geld voor onderwijs

Over de plannen van het nieuwe kabinet is Dorsey erg te spreken. Wel ziet het IMF nog iets meer ruimte op de begroting voor maatregelen om de economie meer aan te jagen. Dat kan door wat meer geld te steken in bijvoorbeeld onderwijs. Ook zou de belasting op arbeid wat meer omlaag mogen.

Het IMF waarschuwt verder weer voor de 'structurele zwakte' van de Nederlandse huizenmarkt. Die markt loopt vast door een gebrek aan betaalbare huurwoningen. En in de financiële sector zullen de buffers komende jaren verder uitgebouwd moeten worden. Daarnaast is het belangrijk dat er in Den Haag vaart wordt gemaakt met de hervorming van het pensioenstelsel, vindt het IMF.

De economische groei in Nederland was afgelopen jaar iets boven de 3 procent. Het IMF rekent min of meer op hetzelfde niveau in dit jaar. Uiteindelijk zal de groei hier wel iets gaan afzwakken. Dat heeft te maken met de impact van bepaalde overheidsmaatregelen en onzekerheden over de buitenlandse vraag naar Nederlandse producten en diensten.

Zaak

Diverse prominenten, onder wie Klaas Knot van De Nederlandsche Bank, riepen bedrijven bij herhaling op om hun personeel hogere lonen te betalen. Zo wees ook Knot erop dat vooral de vakbonden meer moeten inzetten op loongroei. ,,De inzet van de bonden zou wel wat meer gericht mogen zijn op loonstijgingen, in plaats van op heel veel kleinere dingen." 

Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zei eerder ook al dat de salarissen in Nederland omhoog moeten. Loonafspraken zijn een zaak van werknemers en werkgevers. Vakbonden hebben uiteraard oren naar hogere lonen. 

,,Wij vinden het ook heel belangrijk en willen dat iedereen meeprofiteert van de toenemende economische groei", reageert een zegsvrouw van FNV. ,,We hebben een stevige looneis van 3,5 procent met minimaal 1000 euro per jaar voor lager betaalden neergelegd." Maar volgens de woordvoerder richt de vakbond zijn pijlen noodzakelijkerwijs op het terugdringen van flex. ,,Opkomen voor een hoger loon als je onzeker bent van je baan is veel lastiger. Kortom: de loongroei wordt gedrukt doordat werkgevers teveel mensen op onzekere flexcontracten aannemen."

Trieste bevestiging 

Vakcentrale CNV sluit zich daarbij aan en zegt het rapport te zien als de zoveelste trieste bevestiging van de doorgeschoten flexibilisering op de Nederlandse arbeidsmarkt. ,,De bedrijfswinsten gaan door het dak, maar de werknemer profiteert daar nagenoeg amper wat van. Flexwerk zorgt ervoor dat de lonen over de hele linie laag blijven en maakt mensen onzeker", stelt voorzitter Maurice Limmen.

Quote

Het is sowieso niet ongebruike­lijk dat de loonstij­gin­gen wat later volgen op economi­sche groei

Werkgeversclubs VNO-NCW en MKB-Nederland

De lonen stijgen al in Nederland en steeds sterker, stellen de werkgevers. De ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen net zo goed te willen dat werknemers meeprofiteren als het goed gaat. ,,En waar dat kan, gebeurt dat ook; óók doordat zoveel mensen extra nu aan het werk komen", aldus een zegsvrouw. 

Wel benadrukken de werkgeversclubs dat 'we niet moeten vergeten dat we uit een lange en diepe crisis komen. Bedrijven zijn daar niet zo maar van hersteld, en zeker in het mkb hebben ondernemers alle zeilen moeten bijzetten om het bedrijf overeind en de werknemers in dienst te houden.' ,,Het is niet ongebruikelijk dat de lonen zich dan soms voorzichtig ontwikkelen als het weer wat beter gaat. En het is sowieso niet ongebruikelijk dat de loonstijgingen wat later volgen op economische groei. Maar nogmaals, de lonen stijgen, dit jaar alweer sterker dan vorig jaar."