Volledig scherm
De rechtbank in Den Bosch. (archieffoto ter illustratie) © Kees Backx/BD

Buurtbewoners Eindhoven in verzet bij rechter tegen kamerbewoning

DEN BOSCH - Het aantal studentenkamers in zijn buurt vindt Eindhovenaar M. van Grinsven veel te hoog. Dinsdag stond hij bij de bestuursrechter om de kamerverhuur in een woning in de Louise de Colignystraat aan te vechten. Die dag dienden nog twee vergelijkbare zaken. 

Heel veel kans om deze zaak te winnen, geeft Van Grinsven zich niet, geeft hij na afloop van de zitting toe. Dat heeft vooral een procedurele oorzaak: de Eindhovenaar heeft -ondanks het verzoek van de rechtbank- verzuimd argumenten in te dienen tegen het besluit van het college van B en W om de kamerverhuur toe te staan. Van Grinsven volstond met zijn eerder bij de gemeente ingediende bezwaarschrift, maar daar kan bestuursrechter D. de Lange niet veel mee, zo zei hij: ,,Als u beroep instelt moet u wel aangeven waarom het besluit van het college niet voldoet.”   

Dat besluit, op meerdere bezwaarschriften uit de Gestelse wijk Hagenkamp, houdt in dat de kamerverhuur toch door de beugel kan. Volgens het college is er geen sprake van een ‘te hoge concentratie van kamerwoningen’ of van een aantasting van de leefbaarheid in de buurt daardoor. De Eindhovenaar had daar een heel andere kijk op: een groot aantal panden in de wijk -en niet alleen in zijn eigen straat- wordt nu aan kamerbewoners verhuurd. ,,Het sociale karakter in de buurt gaat verloren, die bewoners voegen niets toe.” 

De reden voor hem om geen beroepsgronden in te dienen: bij het collegebesluit door het het college is ‘volledig voorbijgegaan’ aan zijn bezwaarschrift. De Gestelnaar zegt zich niet te herkennen in de beslissing van de gemeente op de bezwaarschriften van anderen. ,,Dan kan ik daartegen toch ook niet in beroep gaan?” 

Tetrodestraat

Bewoner R. van Gastel uit de Tetrodestraat in Woensel tekende beroep aan tegen de verleende omgevingsvergunning voor een pand in zijn straat. Ook volgens Van Gastel is de leefbaarheid in het geding; in twee huizen in zijn straat worden kamers verhuurd. De mate van overlast valt volgens Van Gastel de laatste tijd mee; veel meer moeite heeft hij met de onderhoudsstaat van het studentenhuis met drie kamers naast hem. Hij vreest voor waardedaling van zijn eigen pand. Ook wees hij er na de zitting op dat zijn vrouw een eigen bedrijf aan huis heeft. Het studentenhuis biedt door het achterstallig onderhoud een weinig representatieve aanblik. Er zou al veel gewonnen zijn, volgens Van Gastel, als het opgeknapt werd.

Bewoners van de Lingestraat in Acht gingen dinsdag in beroep tegen de verbouwing van een bungalow in hun straat. Het pand werd in de negentiger jaren uitgebreid met een woonruimte voor de gehandicapte zoon van het gezin dat hier destijds woonde. Die uitbreiding is verbouwd, waarna er drie huurders hun intrek in het pand konden nemen. De omwonenden verzetten zich hier tegen, omdat dit het woon- en leefklimaat in de buurt aantast. Zo is er onvoldoende bergingsruimte, hield een van de bezwaarmakende bewoonsters voor, waardoor fietsen op straat worden gestald. 

Bestemmingsplan

De buurt heeft de gemeente aan zijn zijde: een eerder afgegeven vergunning is na een bezwaarprocedure vorig jaar ingetrokken, omdat deze bij nader inzien niet voldoet aan het bestemmingsplan. Advocaat S. van Keulen van de pandeigenaar bestreed dit laatste met klem. Volgens hem gaat het om een interne verbouwing en legt het bestemmingsplan geen enkele beperking op aan het aantal woonruimten. De raadsman van de gemeente wees er echter op dat destijds buiten het oorspronkelijke bouwvlak is gebouwd:  ,,En dat is in strijd met het bestemmingsplan.” Van Keulen liet na afloop van de zitting weten ‘zeker in hoger beroep’ te gaan als de rechter gehoor geeft aan de bezwaren uit de buurt.