Eindhoven, Helmond en nog 7 regiogemeenten willen ouderen geen zekerheid geven over uren schoonmaakhulp

VIDEOEINDHOVEN/HELMOND - Eindhoven blijft weigeren mensen die recht hebben op huishoudhulp zekerheid te geven over het aantal uren dat ze hulp krijgen. Ook Helmond, Best, Meierijstad en de Peelgemeenten Asten, Deurne, Laarbeek en Gemert-Bakel en Someren houden vast aan hun oude beleid nu blijkt dat minister Hugo de Jonge dat steunt.

Ze doen dat ondanks een uitspraak die de Centrale Raad van Beroep (CRVB) vorig jaar al deed. Daaruit bleek dat gemeenten die in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) schoonmaakhulp bieden, moeten vastleggen op hoeveel uren hulp mensen recht hebben. Een beleid waarbij een 'schoon en leefbaar huis' als uitgangspunt dient, biedt volgens de hoogste bestuursrechter te weinig rechtszekerheid. Ook als in de beschikking een takenpakket is opgenomen.