Volledig scherm
Een plank voor een duiker als eenvoudige maatregel voor boeren om water vast te houden. © Edwin Raats

Grondwaterpeil stijgt in Zuidoost-Brabant, maar zorgen blijven

EINDHOVEN - Het gaat langzaam de goede kant op met het grondwaterpeil in de regio. Maar het moet nog veel meer regenen om alle problemen op te lossen.

Er wordt volop gemopperd over het mistroostige weer en de overvloedige regen van de voorbije weken. Zo niet door boeren en waterschappen, die maar wat blij zijn met de neerslag. Het grondwaterpeil, dat zwaar te lijden had van de droogte in 2018, begint zich langzaam maar zeker te herstellen.

In de regio regende het in de voorbije dagen 8,5 tot 14 millimeter. ,,Dat zijn aardige hoeveelheden”, zegt Lonneke Schilte, droogtecoördinator van Waterschap De Dommel. ,,Sinds november en december zien we een gestage stijging van zowel oppervlakte- als grondwaterpeil. Een mooi voorbeeld: een gemaal in de Landschotse Heide bij Westelbeers had sinds mei stilgelegen bij gebrek aan aanvoer, maar sloeg afgelopen weekend voor het eerst in acht maanden weer aan.”

Meer regen nodig

Toch zijn de zorgen nog lang niet voorbij, benadrukt Schilte, zeker niet op de hoge zandgronden in Brabant. Er is nog veel meer regen nodig. ,,Bij veruit het grootste deel van de meetpunten in deze regio is het grondwaterpeil nog altijd te laag.”

Ook Gerard Nabuurs van boerenorganisatie ZLTO is ‘niet meer zo pessimistisch als twee maanden geleden’. ,,We zijn op de goede weg”, vertelt hij. ,,We hebben al veel ingelopen, maar we zijn er nog niet.”

Belangrijke ijkdatum voor de melkveehouders is 1 april. Bij de start van het nieuwe groeiseizoen wordt bepaald of het grondwaterpeil dusdanig is dat grasland beregend mag worden. Als de stand te laag is, wordt een voorjaarsverbod ingesteld. Terwijl juist eerste twee ‘snedes’ van het gras erg belangrijk zijn voor het voer van de koeien, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Stuwen

Om het grondwaterpeil verder te verhogen, wordt geprobeerd om het regenwater zoveel als mogelijk vast te houden. De waterschappen hebben de stuwen nog altijd extra hoog staan. Het water wordt daardoor minder snel afgevoerd en krijgt langer de kans om te infiltreren in de bodem. ZLTO en waterschappen roepen boeren op om zelf maatregelen in sloten te nemen, zoals het plaatsen van stuwen en plankjes en het verhogen van duikers. Er zijn subsidieregelingen, die nu extra onder de aandacht worden gebracht.

In de komende maanden kan de waterstand in Nederland ook profiteren van de sneeuwval in Oostenrijk en Duitsland, die voor extra aanvoer zorgt via Maas en Rijn.