Klap voor nabestaanden: GGzE maakte fouten, maar is niet verantwoordelijk voor dood patiënte Janneke (29)

videoDEN BOSCH - Volgens de rechtbank is de GGzE niet verantwoordelijk voor de dood van een patiënte. Zij overleed in mei 2013 aan bijwerkingen van een medicijn. Het staat volgens rechtbank vast dat de vrouw overleed door een opeenstapeling van tekortkomingen van het personeel’. Maar dat kan de instelling niet worden verweten.

De vrouw, Janneke (26) stierf door een ontstoken hartspier. De dienstdoende arts, die net drie weken in opleiding was, wist niet dat dat een bijwerking kon zijn van het anti-psychoticum dat zij pas net slikte. Ze was juist opgenomen ter controle van die medicatie

Geen hotel

De familie had al dagenlang gewaarschuwd dat het erg slecht ging met Janneke. Ze lag vervuild in een vieze kamer en had veel klachten. Personeel sprak over buikgriep. De familie zou zijn gezegd dat het ‘hier geen hotel is’. Janneke’s moeder zei tijdens de rechtszaak: ‘Janneke was erg beroerd, maar jullie waren te beroerd haar te helpen’.

Tekst gaat verder onder deze tweet.

De rechtbank ziet ‘een opeenstapeling van tekortkomingen’. Het dossier van Janneke was niet op orde, de verantwoordelijke arts heeft haar nooit gezien, er was geen behandelplan. Ze kreeg onvoldoende aandacht en is niet op adequate wijze gevolgd, behandeld en verzorgd.

Werkdruk

Dat verwijt legt de rechtbank bij het personeel. Het OM had echter niet hen maar de GGzE als stichting aangeklaagd. Ze wilde daarmee een duidelijk signaal naar de branche geven, omdat er vaker wordt gesproken over ontoelaatbare werkdruk.

Daar had ook het personeel zelf al over geklaagd. De fatale dag viel ook nog eens in de vakantie. Directeur Joep Verbugt zei dat de bezetting volgens de norm was, en de rechtbank beaamt dat. Verbugt gaf wel toe dat de situatie zorgelijk was, maar niet onverantwoord. De rechtbank wijst op ‘het spanningsveld tussen de papieren werkelijkheid, en die van de werkvloer.

Tekst gaat verder onder deze tweet.

Zorg voor de patiënten ligt bij het personeel. De GGzE heeft de verantwoordelijkheid goede zorg mogelijk te maken. Daar heeft ze aan voldaan, vindt de rechtbank en spreekt de GGzE daarom vrij. De familie kan dus geen smartengeld krijgen.

Het OM wil eerst het vonnis goed bestuderen voordat ze besluit tot een hoger beroep of vervolging van het personeel. Dat is wel al op de vingers getikt door het Medisch Tuchtcollege.

Volledig scherm
© Rijnhout Media