Volledig scherm
Het gebied tussen Philips Stadion (rechts) en Berenkuil (links net niet zichtbaar) in Eindhoven moet de komende 20 jaar ontwikkeld worden. De ingetekende blokjes zijn mogelijke ontwikkelingen, bedoeld ter inspiratie. © Gemeente Eindhoven

Omgevingsvisie Eindhoven biedt veel uitdagingen

EINDHOVEN - Uitdagingen te over voor een stad die fors wil groeien, én ook nog ambities heeft op het gebied van betaalbaarheid, duurzaamheid, energietransitie, schone mobiliteit en ga zo maar door. Dat blijkt uit de Omgevingsvisie die de gemeente Eindhoven heeft opgesteld.

Die 'opgaven' voor de verstedelijking van Eindhoven komen óók op het bordje te liggen van projectontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers en andere particuliere partijen die plannen willen maken voor de bouw.

Bijvoorbeeld rond de Fellenoord, waar Internationale KnoopXL het visitekaartje van deze nieuwe aanpak moet zijn. Daarbij krijgen initiatiefnemers te maken met een waslijst aan 'uitgangspunten' die geformuleerd staan in een bijlage van de Omgevingsvisie. Vanavond zijn twee inspraakbijeenkomsten over het lijvige stuk.

Die visie is het eerste lokale onderdeel van de landelijke Omgevingswet, die op 1 januari 2021 ingevoerd wordt. Die brengt 26 wetten samen over bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Zo moet er meer ruimte komen voor ontwikkelingen, bijvoorbeeld door minder en duidelijkere regels. Maar tegelijk moet ook de bescherming van de omgeving geregeld worden.

In samenspraak met belanghebbenden

Veel is ook lokaal nog in te vullen, door de gemeente. Die begint met opstellen van een Omgevingsvisie. Deze nog vrij algemene tekst is de basis voor het ruimtelijk beleid. Die wordt later verder uitgewerkt in een Omgevingsplan en programma's voor thema's en gebieden. Op basis verleent de gemeente omgevingsvergunningen. Het hele stelsel van bestemmingsplannen verdwijnt op termijn.

Belangrijk element - ook in de wet - is dat alle besluiten tot stand moeten komen in samenspraak met belanghebbenden. De gemeente Eindhoven benadrukt in de visie dat het aan de initiatiefnemers van plannen is om inspraak te organiseren. Daar worden ze uiteindelijk ook op afgerekend. Maar de gemeente zelf moet natuurlijk ook alle stukken met participatie van de inwoners vaststellen. Daarom zijn er in de aanloop naar de Omgevingsvisie ook enkele bijeenkomsten geweest waarin betrokkenen gevraagd werd om inbreng voor de visie. En daarom zijn er vanavond ook twee inspraakavonden. De visie zelf ligt inmiddels ter inzage, ook via internet.

Volledig scherm
Deze illustratie van de 'stadsboulevard' die de Fellenoord in Eindhoven zou kunnen worden. © Gemeente Eindhoven

Eindhoven formuleert vier hoofdambities. Het gemeentebestuur wil dat Eindhoven een economische wereldspeler is, maar ook een gezonde en toekomstbestendige, en authentieke stad, waarin iedereen mee kan doen. Daarbij is er veel aandacht voor onder meer het dichten van de kloof tussen arm en rijk, (betaalbare) woningbouw voor iedereen, iconische hoogbouw en het terugdringen van het autogebruik vooral in de binnenstad. Verder wil Eindhoven talentvolle mensen aantrekken en behouden door te zorgen dat de stad goede voorzieningen heeft op het gebied van sport en cultuur, zorgen voor aantrekkelijke woon- en werklocaties, milieudoelstellingen halen en inspelen op klimaatverandering.

  1. Eindhovenaar Joël S. veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs voor doodsteken studente Sarah Papenheim

    Eindho­venaar Joël S. veroor­deeld tot 6 jaar cel en tbs voor doodsteken studente Sarah Papenheim

    EINDHOVEN/ ROTTERDAM - De 24-jarige Joël S. is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging door de rechtbank van Rotterdam voor het doodsteken van de Amerikaanse studente Sarah Papenheim. Hij is vrijgesproken van moord, maar heeft bekend dat hij zijn 21-jarige huisgenote doodstak in het studentenhuis in Rotterdam op 12 december vorig jaar. Verslaggever Folkert van der Krol is aanwezig in de rechtbank en doet live verslag.