De Oirschotsedijk in Eindhoven (archieffoto).
Volledig scherm
De Oirschotsedijk in Eindhoven (archieffoto).

Rechtszaak tegen bouw brug Spottersweg in Eindhoven

EINDHOVEN - De strijd is weliswaar gestreden, en de Oirschotsedijk gaat aan de kant van Eindhoven dicht voor autoverkeer. Maar dat geldt dan voor de politieke arena. De Oirschotse tegenstanders van de afsluiting hebben de strijdbijl nog allerminst begraven, en zijn nu naar de rechter gestapt.

In een brief aan het Eindhovense stadsbestuur hebben de tegenstanders van de afsluiting die stap kenbaar gemaakt. De Stichting ‘Houd de Groene Corridor open voor auto’s’ heeft bij de bestuursrechter namelijk bezwaar aangetekend tegen de bouw van een fietsbrug over de Spottersweg, onderdeel van het pakket aan maatregelen die nodig zijn om de weg tussen Eindhoven en Oirschot af te kunnen sluiten. 

Omdat het werk aan de aanleg van die fietsburg al is begonnen, hebben voorzitter Gerard Vinke en secretaris Paul van Monsjou van deze stichting bij de bestuursrechter ook een zogeheten schorsingsverzoek ingediend. Daarmee willen ze bereiken dat het werk wordt stilgelegd totdat er een uitspraak is in de daarnaast aangespannen rechtszaak.  Wanneer beide zaken dienen, is nog niet bekend. 

Hand en tand

Dat de strijd tegen afsluiting van de Oirschotsedijk voor alle auto's is gestreden, stelde de Oirschotse wethouder Jan Heijman in september 2018 al vast. Vooruitlopend op die constatering had Oirschot zich een aantal jaren lang met hand en tand verzet tegen het Eindhovense afsluitingsplan. 

De Oirschotsedijk en Eindhovensedijk vormen straks samen de Groene Corridor, de recreatieve verbinding tussen de centra van Oirschot en Eindhoven. De Oirschotsedijk gaat dicht voor autoverkeer ter hoogte van het Beatrixkanaal. Automobilisten vanuit Oirschot kunnen straks gewoon over de Eindhovensedijk, maar moeten dan ter hoogte van de kazerne even linksaf de Erica op. Vervolgens bieden nieuw aan te leggen wegen een alternatief om toch op de Anthony Fokkerweg uit te komen.  

Overigens vinden Vinke en Van Monsjou dat het Eindhovense stadsbestuur de mensen uit Oirschot flink voor de gek heeft gehouden. Er zou pas een begin worden gemaakt met het aanleggen van de brug en het afsluiten van de Oirschotsedijk als alle nieuwe wegen van en naar Eindhoven Airport ten westen van de Oirschotsedijk klaar zouden zijn. Aan die toezegging houdt Eindhoven zich niet.