Velpse arts keert zich tegen levering gif-poeder hulp bij zelfdoding

VELP - De Velpse dokter en levenseinde-counselor Ton Vink luidt de noodklok over het beschikbaar stellen van een gif-poeder aan mensen die een einde aan hun leven willen maken. ,,Juridisch gewoon verboden en ook moreel zitten er veel haken en ogen aan’’, zegt Vink.

Hij reageert daarmee op de werkwijze van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) die recent is begonnen met het leveren van een poeder waarmee mensen hun leven pijnloos kunnen beëindigen. 

De Velpse levenseinde-counselor, die in zijn praktijk veel mensen in de laatste fase van hun leven begeleidt, ziet het zelf kunnen bestellen van een 'levenseindepil' als gevaarlijk en ongewenst.   

Bot

Vink schat op basis van de ervaringen in zijn eigen praktijk dat 15 procent van de mensen die hem benaderen omdat ze uit het leven willen stappen, die stap ook echt zetten. ,,Het overgrote deel is tevreden met de wetenschap dat ze er hulp aanwezig is voor het moment dat het nodig is of is meer geholpen met een terug-verwijzing naar een arts of psycholoog. En om het maar gewoon bot te zeggen, als mensen dit middel gewoon in huis kunnen halen gaan er doden vallen die voorkomen hadden kunnen worden. Met name dat laatste is ook de reden dat ik me tegen de werkwijze van de CLW te weer wil stellen.’’

,,Leden kunnen dat poeder bij de CLW bestellen. Op het moment dat ze het dan gebruiken is de CLW schuldig aan hulp bij zelfdoding en dat is een overtreding van artikel 294 uit het wetboek. Het mag gewoon niet’’, zegt Ton Vink die naast de juridische ook morele bezwaren heeft. 

,,Door deze manier van werken gaan er mensen een einde aan hun leven maken die als ze een gesprek met een arts of therapeut zouden hebben gevoerd waarschijnlijk een andere keuze zouden hebben gemaakt. Dat is in mijn ogen onzorgvuldig, ten opzichte van de mensen die het middel gebruiken maar ook tegenover de nabestaanden’’, meent Vink.

Volledig scherm
Ton Vink. © Marije van den Berg-Peters

De tekst gaat onder de foto verder

De CLW zag het ledental, sinds de introductie van het poeder in september 2017,  oplopen naar ruim 20.000. Volgens voorzitter Jos van Wijk zijn dat vooral mensen die zelf de regie over hun levenseinde willen houden en om die reden een middel om het leven te kunnen beëindigen in huis willen halen.

Inmenging

Van Wijk wijst vooral op de in zijn ogen politieke onwil om de regels rondom levensbeëindiging aan te passen. ,,Meer dan zes miljoen mensen in ons land vinden dat ze zelf het recht hebben om over hun levenseinde te beslissen zonder inmenging van derden. Met de ChristenUnie in de regering is het tijdrekken om aan dat recht tegemoet te komen weer in volle gang. Het is niet voor niets dat ons ledenaantal de laatste maanden zo is gegroeid. En wij doen niets strafbaars. We geven informatie over het middel zelf en het gebruik ervan, dat is gewoon toegestaan.’’

De morele bezwaren van Vink deelt hij niet.

Van Wijk wil de naam van het middel, dat legaal verkrijgbaar is, niet noemen. Het gaat om een middel dat ook in ziekenhuizen wordt gebruikt om schimmel tegen te gaan. ,,Juist vanwege de veiligheid zeggen we niet om elk middel het gaat.’’ Hij wil wel kwijt dat de leden die het middel bestellen slechts twee gram krijgen. ,,Naast het middel moet er ook een kluisje worden afgenomen (samen 180 euro LH) om het veilig in te bewaren. Veel leden kopen het voor de lange termijn, dus veilige opslag is belangrijk. Het is immers dodelijk.’’

BD gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement