Volledig scherm
© Shutterstock

Eén op de vijf jonge artsen kampt met burnout

De werkdruk onder jonge dokters is zo hoog dat één op de vijf burnoutklachten heeft. Dat is fors meer dan twee jaar geleden. Dat blijkt uit een enquête onder bijna duizend jonge artsen.

Gemiddeld werken de jonge dokters met een fulltime baan zestig uur in de week, inclusief acht uur overwerk, zonder dat daar compensatie in tijd of geld tegenover staat. Slechts één op de zeven kan regelmatig pauze nemen tijdens het werk. Daarnaast kan maar vijftien procent van de jonge dokters aan het einde van de werkdag naar huis. En na een avond- of nachtdienst zwaait minder dan tien procent direct af.

Deze hoge werkdruk, maar ook de disbalans van werk en privé, leidt tot veel burnoutklachten. Eén op de vijf kampt hiermee, vijf procent meer dan in 2015. Dat blijkt uit een onderzoek van de belangenvereniging De Jonge Specialist naar de arbeidsomstandigheden. Zij ondervroegen 958 jonge artsen, ziekenhuis-apothekers, klinisch fysici en chemici, gemiddeld 32 jaar en veelal vrouw. Een op de vijf ondervraagden gaf zelfs aan dat ze niet opnieuw voor de studie geneeskunde zouden kiezen.

Wanneer een arts langdurig uitvalt, door ziekte of zwangerschap, wordt er zelden vervanging geregeld. Bestuurslid Vicky Soomers van De Jonge Specialist noemt dat ‘zorgelijk’. ,,Op deze manier worden de andere dokters extra belast, waardoor de kans nog groter is dat ook zij gezondheidsklachten krijgen. Wij vinden dat de werkgevers hun verantwoordelijkheid moeten nemen, zodat dokters op een veilige en gezonde manier kunnen werken.” 

Van de artsen die momenteel thuis zitten, geeft ruim vier op de tien aan dat ze onvoldoende tijd krijgen om te herstellen. Als één van de belangrijkste redenen noemen zij 'de cultuur'. Een burnout zou niet niet bespreekbaar zijn en reden om de arts uit de opleiding te werken. De ondervraagden hebben naar eigen zeggen ook te maken met opleiders die intimiderende mails sturen, waarin aangedrongen wordt op de terugkeer op het werk. 

De Jonge Specialist gaat workshops geven in ziekenhuizen om jonge artsen beter te informeren over hun rechten op de werkvloer.