Volledig scherm
Leden van een delegatie uit Gilze en Rijen bieden in Den Haag een petitie aan waarin zij vragen de geluidzones van de vliegbasisis opnieuw vast te stellen. Initiatiefneemster Jeanine van Hapert legt voorzitter Han ten Broeke van de Kamercommissie Defensie uit wat de bezwaren zijn, © Berry van der Heijden

Aanbieders petitie vliegbasis Gilze-Rijen voelen wel begrip bij Kamerleden

DEN HAAG - Een delegatie van inwoners van Gilze en Rijen heeft vanmiddag een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer.  Zij bepleiten namens 734 ondertekenaars uit de regio om geluidzones rond vliegbasis Gilze-Rijen te verkleinen. Defensie wil juist uitbreiden.

Jeanine van Hapert is tevreden. Ze heeft net in het gebouw van de Tweede Kamer aan Han ten Broeke, voorzitter van de Vaste Kamercommissie Defensie, de handtekeningen overhandigd. De commissie vergadert volgende week onder meer over de plannen. De initiatiefneemster van de petitie is dankbaar dat ze haar verhaal kon doen, blij met de brede steun van de meegereisde delegatie en verwachtingsvol. ,,Ik hoop dat we duidelijk hebben kunnen maken wat de gevolgen van de uitbreidingen kunnen zijn. Defensie mag best luisteren naar onze ideeën. De leden van de commissie weten nu dat zij slecht worden geïnformeerd over wat er staat te gebeuren.'' 

Simulatoren

Aan de Kamerleden vertelt ook wethouder Rolph Dols dat de vergaderstukken voor de Tweede Kamer onvolledig zijn. ,,Het gaat daarin over de belasting door rattlenoise en gebruik van de vliegbasis als reserveveld als een ander vliegveld tijdelijk dicht gaat. Maar niets over het gebruik van simulatoren om vliegoverlast te verminderen, over een moderne meetmethode voor geluid, niets over creatieve alternatieven. En er zijn nog veel meer bezwaarpunten.''

Uitstel

De Kamer besluit volgende week over drie jaar uitstel voor het Luchthavenbesluit van enkele vliegvelden. Defensie loopt enorm achter. Enkele militaire vliegvelden, zoals Woensdrecht, moeten anders per november dicht. Defensie wil november wel halen voor Gilze-Rijen. Maar bezwaarmakers noemen dat onmogelijk omdat er nog heel veel aanvullend onderzoek nodig is. Zij willen geen haastklus. En vragen onder meer om een vast meetnetwerk, inzet van simulatoren en een nieuwe meetmethode van geluid. ,,Die meet beter en geldt al voor burgerluchtvaart. Daaruit blijkt dat veel meer mensen ernstige overlast hebben en de contouren dus kleiner moeten worden'', zegt Van Hapert. 

Volledig scherm
Leden van een delegatie uit Gilze en Rijen bieden in Den Haag een petitie aan waarin zij vragen de geluidzones van de vliegbasisis opnieuw vast te stellen. Diverse Kamerleden zijn gekomen om hun licht op te steken. © Berry van der Heijden

Onder vertegenwoordigers van diverse fracties in de Defensiecommissie is voorzichtig wel een gevoel ontstaan dat uitstel voor Gilze-Rijen nodig is. ,,We moeten dit niet afraffelen'', zegt John Kerstens (oud-inwoner van Zegge), inmiddels Kamerlid namens de PvdA. ,,Defensie moet zich rekenschap geven van zorgen die burgers hebben. Dat is ook beter voor het imago, ook als werkgever.'' 

Quote

We moeten dit niet afraffelen.

Hanke Bruins Slot, Kamerlid CDA en lid DefensieKamercommissie

Kamerlid Hanke Bruins Slot (CDA) is een van de Kamerleden die vragen heeft gesteld aan de minister. Ook zij voelt wel voor verlengen van de termijn voor nader onderzoek. ,,Burgers moeten niet onnodig last hebben.'' Dat meent ook Isabelle Diks (GroenLinks). Als oud-wethouder  van Leeuwarden kent ze het effect van een vliegbasis in de buurt. Net als de andere Kamerleden en leden van de delegatie stellen ze dat goede training van piloten voorop staat. ,,Maar Defensie had kunnen leren dat ze beter luisteren naar creatieve ideeën.'' 

Irritatie

Dat is de irritatie namelijk van de bezwaarmakers. ,,Defensie luistert niet. Is arrogant'', vindt Bert Wagemakers namens Geen contouren boven Gilze en als voorzitter van GRIC, Industrieel Contact in de gemeente.  

De delegatie splitst zich na de gesprekken op. Henk Goeijers (Gilze), wethouder Rolph Dols met ambtelijke ondersteuning, fractieleider Peter von Meyenfeldt van de PvdA , Bert Wagemakers namens Geen Contouren boven Gilze en als voorzitter van het bedrijfsleven in Gilze en Rijen (GRIC) gaan hun eigen weg. 

Jeanine van Hapert (Rijen) is van vakantie uit Spanje teruggekomen voor deze dag. Ze hoopt op uitstel. ,,De plannen zijn zo in strijd met tal van eisen van onder meer de MER-commissie. Dan stappen we naar de Raad van State.'' Volgende week spreekt de Kamer over het uitstel. Niemand kan zeggen dat Gilze en Rijen niet is gehoord.    

Volledig scherm
Op een terrasje op het Plein voor de ingang van de Tweede kamer bespreken de leden van de delegatie de strategie. Vlnr. Wethouder Rolph Dols, initiatiefnemer Jeanine van Hapert, Peter von Meijenfeldt (raadsfractievoorzitter PvdA), Henk Goeijers (Gilze), Bert Wagemakers en Johan Stabel (gemeente). © Berry van der Heijden

Tilburg e.o.