Afvalplan Gilze en Rijen in fasen van start, locatie containers bekend


GILZE EN RIJEN - De nieuwe inzameling van afval gaat vanaf september fasegewijs in. De locatie van de containers is bekend en ook wanneer ze geplaatst worden. Vandaag krijgen alle inwoners van de gemeente Gilze en Rijen een brief waarin het een en ander staat uitgelegd. Ook over het ruilen en afleveren van kliko's van 140 of 240 liter. 

Het nieuwe inzamelen begint per 1 september in Hulten en Molenschot, In Gilze per 1 oktober. Rijen is gesplitst in Rijen-West per 1 november en Rijen-Oost per 1 december. In het nieuwe systeem brengen inwoners straks hun zak restafval naar een container die op maximaal 250 meter afstand van het woonadres ligt. Op elk woonadres bezorgt de gemeente een nieuwe milieupas, die voor alle restafvalcontainers in de gemeente en de milieustraat te gebruiken is. Er zijn containers voor 60 literzakken (3 euro) en containers waarin je ook 30 literzakken kunt gooien. Een kleine zak kost 1,50 euro.  

Volledig scherm
Het legen van kliko's in Rijen gaat half geautomatiseerd. Dat verandert niet. Alleen moeten inwoners van de gemeente Gilze en Rijen hun restafval straks naar een ondergrondse container brengen. © Foto Berry van der Heijden

Behalve de prijs heeft ook de locatiekeuze tot enige reuring geleid. Enkele maanden geleden is een conceptplan gepresenteerd. ,,Daarop zijn 53 zienswijzen gekomen'', zegt wethouder Ariane Zwarts. ,,Sommige mensen hadden er een compleet verhaal van gemaakt met foto's en afstanden, anderen reageerden kort. Allemaal prima, want de onderliggende vraag is of het beter kan.'

In 24 gevallen is aan de zienswijze tegemoet gekomen. Voor een deel ging dat om een andere plek voor de container, soms een klein stukje verder. ,,Meestal wilden mensen naast de 60 literopening ook een dertig literopening. In vijftien gevallen is hier aan tegemoet gekomen'', aldus de wethouder. Daarbij gaat het vooral om huishoudens van ouderen en bij appartementen. 

Volledig scherm
De locaties van de nieuwe ondergrondse containers voor restafval, zoals ze in Gilze geplaatst gaan worden. © Illustratie gemeente Gilze en Rijen

De stuurt een bericht waarin staat waar de dichtstbijzijnde container komt. Ook is er een folder waarin staat uitgelegd hoe en wat te scheiden en hoe het storten van restafval precies in zijn werk gaat.  In het nieuwe systeem haalt de gemeente gft voortaan gratis op. In de grijze container kunnen bewoners plastic verpakkingen uit het huishouden, blikken verpakkingen en drankenkartons stoppen (PMD). Papier gaat straks ook in de kliko. ,,Dat zal vooral in Gilze nog wennen zijn. Daar zetten mensen nog vaak papier in doosjes naast de andere kliko.''  

In elke bak is een sensor geplaatst die aangeeft wanneer een bak driekwart vol is, zodat hij op tijd kan worden geleegd. De ondergrondse containers worden in Hulten, Molenschot en Gilze vanaf 27 augustus geplaatst. In Rijen vanaf 8 oktober. 

Volledig scherm
De locaties van de containers in Hulten. © Illustratie gemeente Gilze en Rijen
Volledig scherm
De locaties van de containers in Molenschot. © Illustratie gemeente Gilze en Rijen

Tilburg e.o.