Volledig scherm
Een blik op het plangebied vanaf de Nieuwe Ley. © Kim Spanjers

B-Team blij met dít plan voor Zuidrand Goirle

Het Biodiversiteitsteam Goirle en Riel (B-team) is tevreden hoe de plannen voor de nieuwe woonwijk Zuidrand worden ingepast in het gebied. ,,Behoorlijk wat punten die we hebben ingebracht, zijn overgenomen. Wat er nu op papier staat, daar zijn we best trots op", zegt Victor Retel Helmrich namens het B-Team.

Nadat de eerste contouren van de plannen op de oude fabrieksterreinen van Van Besouw en Van Puijenbroek werden gepresenteerd in september 2015, reageerden de Stichting Steengoed en het B-Team kritisch. Vooral het plan om in De Vloed te bouwen achter de Leij was een no go voor het B-Team. Ook de tuin vol monumentale bomen van Huize Anna moest vrij blijven van bebouwing.

Pijnpunten

Er is goed geluisterd naar wat de bezwaren waren voor flora en fauna, vindt Retel Helmrich bijna vier jaar later. Beide bovengenoemde pijnpunten zijn uit het plan geschrapt. ,,We waren kritisch toen omdat we een aantasting van het gebied in zijn geheel zagen."

Als gesprekspartner hebben zowel Stichting Steengoed als het B-Team winstpunten behaald. Zoveel mogelijk historisch erfgoed blijft bewaard. Verder krijgen de architecten de opdracht om zoveel mogelijk 'natuur inclusief te bouwen'. Dat gaat verder dan duurzaam bouwen door bijvoorbeeld inbouwkasten voor broedende vogels of vleermuizen op te hangen. Voor gierzwaluwen zijn speciale dakpannen op de markt. Muurplanten zijn gebaat bij het gebruik van kalkhoudende mortel, door op een bepaalde manier licht aan te brengen, stoor je de natuur minder. En meer van dit soort natuurbevorderende maatregelen.

Geen knelpunt

Dat het beekje De Leij achter het terrein van Van Puijenbroek wordt verlegd, is geen bottleneck voor het B-Team. ,,In eerste instantie waren de aanpassingen veel groter", aldus Retel Helmrich.

Nog een mooi winstpunt: de natuur achter De Leij wordt opnieuw ingericht naar de wensen van het B-Team. Dat betekent dat daar kleinschalige biologische akkerbouw komt. Retel Helmrich: ,,We zijn nog in gesprek met de familie Van Puijenbroek of we daar als B-Team straks een bijdrage aan kunnen leveren. We kunnen met vrijwilligers een deel van het onderhoud op ons nemen."

Tilburg e.o.