Volledig scherm
VNO. VERGOED ONLINE NOV 2019. Nu is het nog rustig op het terrein van Van Besouw, dat wordt maandag weer anders. © Willem de Volder

Sloop van de fabrieken Van Besouw is weer hervat in Goirle

GOIRLE - De sloop van het Van Besouwcomplex in Goirle wordt na zo'n twee maanden stilstand definitief hervat. Dat blijkt uit een brief die de gemeente Goirle aan omwonenden van het complex aan de Kerkstraat heeft gestuurd.

In de brief staat dat de veiligheidsmaatregelen en andere regels zijn uitgewerkt in een sloopplan. 'Zo veel mogelijk hinder wordt voorkomen voor de omgeving' luidt een zinsnede uit de brief.

,,Aan een aantal eisen van de buurt is voldaan", volgens Ger Houben, die spreekt namens bewoners op 36 adressen. ,,Er zijn trillingsmeters geplaatst. Met die meters worden bodemtrillingen gemeten en die gegevens gaan direct via sms en e-mail naar de uitvoerder en gemeente. Een ander positief punt is dat gemeente en Omgevingsdienst goed toezicht uitoefenen op onder meer asbestsanering en geluidsoverlast."

‘Meting is het laatste woord niet over gezegd’

Houben geeft aan het over de nulmeting van de woningen niet eens te zijn. ,,Die meting ligt ons zwaar op de maag. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. We willen duidelijkheid over de staat van onze woningen, voor het project start. Als straks door het verlagen van het grondwaterpeil de grond inklinkt, zitten we mogelijk met verzakkingen en schade aan onze woningen."

De gemeente Goirle heeft de sloper gevraagd de omwonenden tijdig te informeren op welke dag de werkzaamheden worden hervat. Daarmee lijkt een eind te komen aan een welles-nietes-spel rond de sloop. Na klachten van de buurt, vooral het vroege tijdstip van de sloopwerkzaamheden, de wijze van slopen met als gevolg geluidsoverlast en de trillingen met eventueel effect op de staat van de woningen tegenover het sloopterrein, legde de gemeente de werkzaamheden stil.

Tilburg e.o.