Volledig scherm
Bert Schellekens. © Willem de Volder

Wethouder Goirle: ‘Kwaliteit weegt zwaarder dan locatie bouwplan’

GOIRLE - Een goed bouwplan is belangrijker dan de locatie in de gemeente. Waar de gemeenteraad van Goirle recent inzette op een verdeling 90-10 van de nieuwbouwwoningen tussen Goirle en Riel, wil wethouder Bert Schellekens (LRG) liever eerst naar de inhoud van de plannen kijken.

Dat zegt Schellekens in een reactie op het vaststellen van de Woonvisie 2019-2022 voor de gemeente Goirle, een toetsingskader waarlangs alle initiatieven die met wonen te maken hebben, gelegd worden.

Schellekens: ,,Een slim raadslid ziet liever een ‘eerlijke’ verdeling van 88-12. We staren ons niet op aantallen blind. Dat kan ook 80-20 zijn. Het is mijns inziens belangrijker om te kijken naar inhoud van een project. Zo willen we een beperkte inhaalslag plegen met bereikbare huurwoningen.”

Van Besouw

De gemeente Goirle mag honderd woningen per jaar bouwen. Het is, volgens Schellekens, de onderkant van de bandbreedte. ,,Ook de kwaliteit van de plannen is mede doorslaggevend bij de toekenning.” Onder de honderd woningen vallen niet de 155 woningen die worden gebouwd in het deelgebied Van Besouw aan de Zuidrand. Die zitten opgesloten in de vorige Woonvisie. De verdeling sluit overigens wel aan bij de huidige visie van de gemeente: differentiatie in de vorm van 55 rijenwoningen, vijftig twee-onder-een-kapwoningen, vijftien geschakelde woningen en 35 appartementen.

Momenteel is de wijk De Boschkens volop in ontwikkeling. De beslissing over bouwen in de Bakertand (hoek Rillaersebaan/Abcovenseweg) valt naar verwachting van Schellekens eind dit jaar. Daar zijn 450 woningen voorzien.

Uitgangspunt van de Woonvisie is een 'toekomstbestendige en duurzame woningvoorraad voor Goirle en Riel'. Daarin is ook oog voor bouwprojecten via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), waar een groot deel van de gemeenteraad (PAG, CDA, LRG, PvdA en Arbeiderspartij GR) recent ook een lans voor brak.

Prioriteiten stellen

De partijen ijverden voor de bouw van kleine goedkope koopwoningen voor starters en/of ouderen in Goirle en Riel. ,,Zorg dat deze woningen ook in de toekomst klein en goedkoop blijven", luidt het advies van de partijen. ,,Een aanpassing is op zijn plaats", zegt wethouder Schellekens. ,,Over de hele linie heeft Goirle, inclusief Riel, meer locaties beschikbaar dan wat we nodig hebben. We kunnen dus prioriteiten stellen. Dat geldt voor de CPO-initiatieven, maar ook voor andere projecten."

Tilburg e.o.