Volledig scherm
Dilemma voor het nieuwe gemeentebestuur van Haaren: alleen maar op de winkel passen of nog één keer vol gas geven voor de eigen inwoners. © Johan van Grinsven

Op de winkel passen of nog drie jaar vol gas in Haaren; dit vinden de partijen

HAAREN - Historische gemeenteraadsverkiezingen zijn het voor Haaren: de laatste als zelfstandige gemeente. Een groot discussiepunt: hoe moet Haaren de komende drie jaren invullen. Moet de gemeente alleen op de winkel passen of juist nog één keer vol gas geven. 

In een ander artikel wordt die vraag - naar aanleiding van enkele stellingen in de KiesWijzer van Brabants Dagblad - uitgespit. Maar het is ook interessant om te weten hoe de vier politieke partijen die in Haaren meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maarrt er tegenaan kijken.  

Dit vinden de vier partijen.

VVD Haaren

Volledig scherm
Boy Scholtze is lijsttrekker van VVD Haaren © Johan van Grinsven

'Tot aan de opsplitsing is er nog genoeg te doen in onze dorpen. Op ons initiatief heeft de gemeenteraad het opknappen/vernieuwen van de basisschool en Vorselaer in Biezenmortel, de basisschool en De Es in Esch en D'n Domp tot prioriteit benoemd. Dit moeten we zeker in gang zetten en waar mogelijk uitvoeren. Ook moeten we woningbouw voor nu en de toekomst verzekeren door woningbouwlocaties concreet aan te wijzen. Grotere infrastructurele projecten zoals een onderzoek naar een rondweg in Esch, ombouw van de N65 en maatregelen ten behoeve van Hoogfrequent Spoor moeten we doorzetten. Maar het belangrijkste is dat we inwoners, ondernemers en verenigingen begeleiden bij de overgang naar een nieuwe gemeente. Voor nieuw beleid zal weinig tijd en ruimte zijn, maar dat betekent niet dat we stil hoeven te zitten. Meegaan met ontwikkelingen en voorbereiden op de opsplitsing is van belang. We willen ‘de winkel’ dus goed voorbereid overdragen aan de nieuwe ‘eigenaren’ in plaats van er alleen op te passen.'
Boy Scholtze, VVD Haaren

Progressief'96

Volledig scherm
Carine Blom is lijsttrekker namens Progressief'96 © Johan van Grinsven

Progressief’96 gaat de dorpen goed doorgeven. Samen met de inwoners. We stimuleren dat de inwoners zichzelf organiseren in dorpsraden of coöperaties. Na de opsplitsing is het principe: grote bestuurszaken in de gemeente, dorpszaken in de dorpen. Progressief ’96 wil een gemeentebestuur dat luistert naar de inwoners in plaats van waar inwoners naar moeten luisteren.
De historische dorpsgrenzen zijn het uitgangspunt. Grenscorrecties kunnen op verzoek van de inwoners. De Esschenaren mogen het zeggen: naar Vught, naar Boxtel of tweedelen.
We vernieuwen Den Domp in Haaren en de school in Esch. We werken aan een goede vorm van permanent wonen op de Noenes. De ontwikkeling van een verkeersomleiding rond de kom van Esch moet eindelijk serieus opgepakt worden. De afsluiting van de N65 door de reconstructie leiden we in goede banen. De toekomst van het Haarense gemeentehuis gaan we snel regelen anders staat het gebouw straks te lang leeg. Progressief ‘96 zet in op kleine woonunits voor jeugd en alleenstaanden. 
Carine Blom, Progressief'96

Samenwerking'96

Volledig scherm
Johan van den Brand voert de lijst van Samenwerking'95 aan © Johan van Grinsven

Grote ambitieuze plannen voor over een groot aantal jaren, daar gaan we niet meer voor. Dat is aan de nieuwe gemeenten. Een rondweg om Esch komt er de eerste tien jaar zeker niet. We zoeken liever naar een betaalbare oplossing voor de verkeersproblemen. De nieuwe school in Esch, Den Domp in Haaren en De Vorselaer in Biezenmortel gaan we wel doen. Daar is noodzaak toe en als er een goed plan onder ligt, dan zouden we dat ook in een zelfstandige gemeente Haaren zeker gedaan hebben. Nu dus ook. Ambitie hebben we zeker voor de voorzieningen in Wmo, zorg voor de jeugd, werk en uitkeringen. Dat is nu maatwerk op een goed niveau, onze inwoners geven een goede score in cliëntervaringsonderzoeken en Samenwerking’95 wil dat zo houden. En er ook voor zorgen dat deze voorzieningen de komende jaren geborgd worden.
Verder zorgen we er voor, dat er in elk dorp ook na opsplitsing woningbouwplannen kunnen worden uitgevoerd. Blijvende waardering en subsidiëring voor (sport)verenigingen. We gaan zorgen voor een goede overdracht van verenigingsbelangen en evenementen naar de nieuwe gemeente.
Opsplitsing vraagt heldere communicatie over de gevolgen. Dat gaan we doen.
Johan van den Brand, Samenwerking’95

CDA HAAREN

Volledig scherm
Ans Beijens is lijsttrekker van CDA Haaren. © Johan van Grinsven

Sterke dorpen zijn vitaal, levensvatbaar, duurzaam en hebben een eigen identiteit.
Goed doorgeven betekent behouden en borgen wat goed is, inhalen en vernieuwen wat nagelaten is en oppakken wat er niet is. Goed gaan doorgeven is de belofte van het CDA Haaren aan de inwoners bij de opsplitsing van de gemeente naar de aangrenzende gemeenten. De dorpen moeten op orde gebracht worden !!!
Het CDA staat in alle omliggende dorpen van gemeente Haaren op de verkiezingslijst. De contacten zijn er. Als het definitief is waar de dorpen zich bij aansluiten, beloven wij dat we dit jaar al gaan samenwerken met onze CDA-buurgemeenten, zodat de overgang soepel gaat verlopen. Wij nemen graag de verantwoordelijkheid, ook nà de opsplitsing !!!
Ans Beijens, CDA

Lees het volledige verhaal over deze kwestie in de editie Meierij van het Brabants Dagblad van woensdag 14 maart.

Voor wie nog twijfelt en alle anderen: maak gebruik van de KiesWijzer van het Brabants Dagblad.

BD gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement