Volledig scherm
© Thinkstock

Gemeente Heusden stopt met Huishoudelijke Hulp Toelage

HEUSDEN - Vanaf 1 januari 2017 is het in de gemeente Heusden niet meer mogelijk om van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) gebruik te maken. Het college heeft dit dinsdag 4 oktober besloten.

In plaats daarvan gaat het college de Wmo-voorziening hulp bij het huishouden verruimen. Het college van Heusden wil met het extra Wmo-budget vooral hulpen in het huishouden ruimte geven om naast schoonmaken ook een signalerende taak te vervullen.

Naast signalering wil het college ook meer ruimte bieden aan hulpen om incidenteel ook andere ruimten in huis schoon te maken. De gemeente gaat daartoe samen met de zorgaanbieders de beleidsregels van de Wmo-voorziening hulp bij het huishouden aanpassen.

Zodra daarover meer duidelijk is, worden de inwoners die gebruik maken van hulp bij het huishouden, geïnformeerd over de veranderingen en over de eventuele gevolgen voor hun persoonlijke situatie. Inwoners die gebruik maken van de HHT worden spoedig per brief door de gemeente geïnformeerd over het stopzetten van de regeling en welke stappen zij eventueel kunnen ondernemen.

Waalwijk, Heusden e.o.