Volledig scherm
De Voorste Venne in Drunen, gezien vanuit de lucht. © Beeld Werkt

Gierzwaluw bezorgt Heusden extra werk bij renovatie De Voorste Venne Drunen

DRUNEN - Heusden moet bij de renovatie van De Voorste Venne in Drunen extra maatregelen treffen om de broedplaatsen van de gierzwaluw te beschermen, nu blijkt dat eerdere maatregelen onvoldoende zijn. 

De renovatie van het cultureel centrum heeft de gemeente de afgelopen jaren al veel hoofdbrekens gekost. De gierzwaluw levert weer het nodige extra werk op, hoewel de gemeente de zaak inmiddels aardig op de rit blijkt te hebben. 

De gierzwaluw broedt in principe elk jaar op dezelfde plaats. Ook onder de pannen van het dak van De Voorste Venne komen ze erg graag. En volgens de Wet natuurbescherming genieten de broedplaatsen van de gierzwaluw bescherming. Dus moet Heusden daar rekening mee houden, nu De Voorste Venne flink op de schop gaat en deels wordt gesloopt.

Onvoldoende

Heusden kreeg in maart van het Rijk ontheffing voor werkzaamheden aan het dak, als aan een aantal voorwaarden werd voldaan. De gemeente nam ook maatregelen, maar die blijken onvoldoende. Ook al was geprobeerd het dak ontoegankelijk te maken, drie broedparen vonden er tóch nog hun liefdesnestje. Andere gierzwaluwen weken wél uit, naar de kolonie in het noordelijk deel van De Voorste Venne, waar extra nestgelegenheid is gemaakt. Overigens, ook aan de extra gerealiseerde nestplaatsen schort het een en ander.

Naar aanleiding van een brief van vogelbeschermer Fons van Dijk uit Drunen heeft Heusden Gierzwaluwbescherming Nederland in de arm genomen zijn afspraken gemaakt over de aanpak van het dak. Heusden hoopt dat de klus al is geklaard voor dat broedseizoen start, in april. De eerste gierzwaluwen keren eind april terug uit Afrika. Na drie maanden vertrekken ze weer.

Mocht er een kink in de kabel komen, dan worden de delen van het dak die nog niet klaar zijn, ontoegankelijk gemaakt voor de gierzwaluw. 

Op korte termijn gaan alle betrokkenen met elkaar om tafel om de puntjes op de i te zetten.

BD gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement