Volledig scherm
Ed van Uijen van de stichting van Gol naar Beter, bij de Heidijk aan de rand van de Baardwijkse Overlaat tussen Drunen en Waalwijk. De vraag waar in dat gebied het best een randweg kan komen, houdt de gemoederen bezig. © Jeroen de Jong/Beeld Werkt

Heusden Transparant doet antwoorden over GOL-vragen Drunen-West af als 'vodje'

DRUNEN - Heusden Transparant heeft geen goed woord over voor de antwoorden die wethouder Mart van der Poel (Heusden Eén) heeft gegeven op vragen over de GOL-plannen voor Drunen-West. ,,Een vodje, meer is het niet", aldus fractievoorzitter Frans van der Lee.

De Heusdense politiek sprak in december over de nieuwe verkeerssituatie in de Baardwijkse Overlaat tussen Drunen en Waalwijk, onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). De plannen waarvoor de Stuurgroep GOL en de gemeenten Heusden en Waalwijk hebben gekozen, gaan uit van een nieuwe ontsluitingsweg, dichtbij de Heidijk net ten westen van Drunen. Deze variant kreeg de voorkeur boven andere varianten.

Dit tot zware teleurstelling van de stichting Van Gol naar Beter. De stichting is ervan overtuigd dat de gekozen variant de problemen rond het verkeer niet oplost en is fel tegen een randweg vlakbij de Heidijk. Van Gol naar beter pleit voor een randweg in de Baardwijkse Overlaat meer richting Waalwijk. Ook een derde variant, Waalwijk-Noord, scoort volgens de stichting op veel punten beter dan het plan dat nu de voorkeur heeft. Ed van Uijen verwijt de Stuurgroep GOL dat niet naar feiten wordt gekeken.

Second opinion
Uit een second opinion van de TU Delft zou blijken dat andere plannen veel beter scoren. De Stuurgroep GOL, de provincie en de gemeente hebben steeds beweerd dat de alternatieven die de stichting aanhangt, veel duurder zijn en bovendien de verkeersproblemen in Waalwijk allerminst oplossen en zelfs vergroten.

Heusden Transparant vroeg daarop wethouder Van der Poel om duidelijkheid te geven over de kosten. Na ruim twee maanden zijn die antwoorden er, maar Van der Lee vindt die absoluut onvoldoende. ,,Geen berekeningen, maar slechts zes getallen die moeten aantonen dat de GOL-variant vele miljoenen euro goedkoper is. Verdere informatie ontbreekt. Hier kunnen we echt niks mee. Van der Poel speelt of een spelletje door gewoon wat grote bedragen te noemen, of hij spreekt de waarheid niet."

Heusden Transparant wil nu dat het plan van de GOL nu naast het rapport van de TU Delft wordt gelegd, om een echte vergelijking te maken. ,,We geven niet op, voor dei vergelijking er is."

Waalwijk, Heusden e.o.