Volledig scherm

Weekblad De Scherper in Heusden stopt

VLIJMEN - Huis-aan-huisblad De Scherper houdt op te bestaan. Woensdag 7 december valt de laatste uitgave op de mat bij de lezers in de gemeente Heusden. De Scherper, in het verleden bekend als de Vlijmscherper, bestaat dit jaar veertig jaar.

Belangrijkste reden om te stoppen, is dat De Scherper er de afgelopen jaren niet in is geslaagd voldoende adverteerders aan zich te binden, zo stelt Sander Budding. Budding is penningmeester en ad-interim voorzitter van Stichting De Scherper, uitgever van het weekblad. ,,We hebben als stichting geen winstoogmerk, maar de kosten van opmaak, druk, verspreiding et cetera moeten wel gedekt worden uit inkomsten."

Vanuit De Scherper is contact gezocht met De Persgroep, uitgever van onder meer het Brabants Dagblad en de Heusdense Courant. Ad Hesemans, commercieel directeur binnen de Persgroep: ,,Met huis-aan-huiskrant de Heusdense Courant hebben we een goed alternatief om aan de behoeften van adverteerder en lezers tegemoet te komen."

De wekelijkse informatiepagina van de gemeente Heusden verschijnt de laatste drie keer in de Heusdense Courant, zo bevestigt een woordvoerder van de gemeente Heusden. ,,Eind november neemt het college een besluit hoe we volgend jaar verder gaan met de informatiepagina. Ook met het oog op de plicht om inwoners digitaal te informeren."

Waalwijk, Heusden e.o.