Volledig scherm
De A59 is de verbindende schakel in de plannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). © FRANK TROMMELEN

Zes weken de tijd voor 'kritiek' op toekomstplan (GOL) De Langstraat

DEN BOSCH - De plannen voor de GOL (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat) zijn vastgelegd in een ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP), dat vanaf zaterdag 4 november ter inzage ligt. Wie z'n zienswijze daarop wil indienen, heeft daarvoor zes weken de tijd. Mocht niets met die meningen worden gedaan, dan rest de gang naar de Raad van State.

Een PIP is een groot, provinciaal bestemmingsplan. Voor de GOL-plannen tussen grofweg 's-Hertogenbosch-West en Waalwijk zijn twee PIP's gemaakt: eentje voor het oostelijk deel van dat gebied, eentje voor het westelijke deel.

De plannen gaan voor een belangrijk deel over het verkeer en de afwikkelingen daarvan op de A59 en in en rond de verschillende kernen. Zo maken de aanleg van een randweg bij Vlijmen, verplaatsing van de toe- en afritten van de A59 bij Nieuwkuijk en een nieuwe wegenstructuur tussen Drunen-West en Waalwijk (Baardwijkse Overlaat) er onderdeel van uit.

Maar ook belangen van natuur, economie, recreatie, landbouw en cultureel erfgoed komen aan bod. 

Kritiek

De plannen zijn niet overal met applaus onthaald. Zo maakt de stichting Van Gol naar Beter zich hard voor een compleet andere oplossing in en rond de Baardwijkse Overlaat. Overleg tussen de partijen heeft de afgelopen maanden niet geleid tot aanpassing van de GOL-plannen op dat terrein. Volgens gedeputeerde Erik van Merrienboer  is het plan dat Van Gol naar Beter aandraagt, inhoudelijk noch financieel een volwaardig alternatief. ,,Het leidt niet tot het doel van 'het juiste verkeer op de juiste plek'. Daarnaast zou het zo'n 35 miljoen euro duurder zijn dan het GOL-plan.

Overleg over de manier waarop de snelle fietsverbinding in de Baardwijkse Overlaat (tussen Waalwijk en Drunen) vorm moet krijgen, heeft wel geleid tot aanpassing van de plannen. Maar of de kritiek daarmee verstomd, is nog maar de vraag.

Provincie, gemeenten, belangenorganisaties en Rijkswaterstaat werken samen binnen de GOL.

De bedoeling is dat de provincie de zienswijzen beoordeelt. In juni worden de twee bestemmingsplannen definitief door provinciale staten vastgesteld, zo is de bedoeling. Mensen of instanties die dan nog veranderingen willen, kunnen naar de Raad van State stappen.

Kaart

Bekijk hieronder de kaart die de provincie Brabant maakte van de plannen. Bekijk je de dit op je mobiel? Bekijk de kaart dan hier

Dinsdag 14 november wordt in De Ster in Nieuwkuijk een inloopavond gehouden, van 18.30 tot 20.30 uur.