Bestuursakkoord Brabant: vooral extra aandacht voor agrarische sector

VideoDEN BOSCH - Het Bestuursakkoord van de provincie Brabant is af. Grote aandacht voor de landbouw waarin uitstel en het schrappen van vergunningaanvragen centraal staan.

Het nieuwe bestuursakkoord van de provincie Brabant is een document van 54 bladzijden vol plannen en ambities voor de aankomende jaren. Een aantal van die punten concreet: 

- Ecologische verbindingszones binnen het Natuurnetwerk Brabant moeten sneller worden aangelegd

- Er moet een beter toekomstig watersysteem komen; bestand tegen droogte en hevige regenval

- De provincie wil een bos aanleggen van 2500 hectare (CO2, biodiversiteit en tegengaan van verdroging)

- Stevig investeren in de bereikbaarheid. Ook in de dorpen door een ‘upgrade’ van het openbaar vervoer en verschillende stations waaronder die van Den Bosch

- Extra aandacht voor infrastructuur Eindhoven dat een verbetering nodig heeft. Duidelijkheid over ‘de ruit’ rondom de stad blijft uit. Maar de nadruk ligt volgens de PvdA wel op het verbeteren van de ‘huidige infrastructuur’

- Er komt een sportfonds voor nieuw talentontwikkeling

- Dorpen moeten aantrekkelijk(er) worden om leegloop tegen te gaan

- Gemeenten worden niet gedwongen door de provincie tot herindeling

- In de komende tien jaar moeten er 100.000 woningen bij: vooral flexibele woonvormen en toegankelijk voor starters

- Meer toezicht van BOA’s in het buitengebied o.a door de toename van drugsdumpingen

- Te veel uitstoot van stikstof door de veehouderij moet binnen de sector worden opgelost.

Elf maatregelen

Maar buiten het nieuwe bestuursakkoord kwam de provincie vrijdag met een extra pakket van elf maatregelen voor de ‘Versnelling Transitie Veehouderij’. Elf extra punten voor de Brabantse boeren.  De agrarische sector bleek een heikel punt binnen het nieuwe akkoord.  

In de extra aanvullende afspraken wordt met name gesproken over de mogelijkheid van een uitzondering op de Verordening natuurbescherming voor stro(oisel)stallen. Houders van vlees- en fokstieren krijgen een jaar uitstel van de data van die verordening. Net als geitenhouders. 

Er wordt meer ruimte gegeven voor het aanvragen van verschillende vergunningen. Bedrijven voor 2024 willen stoppen hoeven helemaal geen vergunning meer aan te vragen. Sloop van lege stallen en afname van stikstof wordt extra gestimuleerd. 

Volledig scherm
Discussie over de veestapel in Brabant bij het provinciehuis. © archieffoto Marc Bolsius