Lintjesregen 2019: alles over de koninklijke onderscheidingen

In de loop van de dag verschijnen op bd.nl/lintjes2019 alle koninklijke onderscheidingen per gemeente. In dit artikel leest u alvast achtergrondinformatie over de Orde van Oranje-Nassau.

De Orde is ingesteld in 1892 door koningin Emma en kent sinds 1996 zes graden: Ridder Groothuis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Personen die zich voor de samenleving op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt, komen voor de Orde in aanmerking.

Lintje aanvragen in zes stappen:

1. Advies inwinnen bij de gemeente, persoon officieel voordragen en formulier invullen.
2. Burgemeester bekijkt aanvraag en schrijft advies.
3. Commissaris van de Koning bekijkt advies burgemeester en geeft ook advies
4. Kanselarij der Nederlandse Orden in Den Haag ontvangt formulier en adviezen. Het Kapittel voor de Civiele Orden beoordeelt aanvraag en bekijkt welke Orde en graad van toepassing is.
5. De minister ontvangt advies van het Kapittel. Bijna altijd wordt het advies overgenomen en volgt een zogenaamd Koninklijk Besluit.
6. Koning Willem-Alexander ondertekent het Koninklijk Besluit.

Weetjes
- De gemiddelde leeftijd waarop iemand een lintje krijgt, ligt op 60 jaar.
- Niet alle lintjes worden rond Koningsdag uitgereikt.
- De onderscheidingen in de Orde van Oranje-Nassau worden vanaf 1 januari 1955 in bruikleen verstrekt.
- Bij bevordering in de orde én na het overlijden van de gedecoreerde dienen de erfgenamen de onderscheidingen te retourneren aan de Kanselarij der Nederlandse Orden.
- Familieleden kunnen het onderscheidingsteken in langdurige bruikleen krijgen na het betalen van een waarborgsom. Veel gedecoreerden maken tijdens hun leven al gebruik van deze mogelijkheid.
- De waarborgborgsom is even hoog als de aanschafprijs van het onderscheidingsteken.

1. Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau

Ridder Grootkruis is net als bij de Orde van de Nederlandse Leeuw de hoogste graad in deze orde. Een uitreiking van deze onderscheiding vindt weinig plaats.

Onderscheiding Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau.
Volledig scherm
Onderscheiding Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau. © Kanselarij der Nederlandse Orden

2. Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau

De onderscheiding Grootofficier is een hoge graad in deze orde. Benoeming vindt soms plaats bij bevordering in de Orde van Oranje-Nassau.

Onderscheiding Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau.
Volledig scherm
Onderscheiding Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau. © Kanselarij der Nederlandse Orden

3. Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau

De onderscheiding Commandeur is de volgende graad. Slechts enkele personen worden benoemd in deze graad, bijvoorbeeld voor bijzondere verdiensten met een mondiale uitstraling.

Onderscheiding Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.
Volledig scherm
Onderscheiding Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. © Kanselarij der Nederlandse Orden

4. Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Om in aanmerking te komen voor een benoeming tot Officier in deze orde, spelen bedrijfsmatige en maatschappelijke verdiensten op internationaal niveau een rol.

Onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Volledig scherm
Onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau. © Kanselarij der Nederlandse Orden

5. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau is de 5e graad in deze orde en komt vaker voor dan de hogere graden. Bijvoorbeeld sporters met Olympische successen.

Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Volledig scherm
Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. © Kanselarij der Nederlandse Orden

6. Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De meeste succesvolle aanvragen worden ingediend voor een benoeming tot Lid in deze orde. Op basis van vrijwillige verdiensten kunnen mensen in aanmerking komen.

Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Volledig scherm
Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. © Kanselarij der Nederlandse Orden

Hoe zien de onderscheidingen eruit?

- De afbeeldingen hierboven zijn de uitreikversierselen voor de heren. De dames hebben een eigen variant. Dit is de onderscheiding die wordt opgespeld of omgehangen op de dag van de uitreiking.
- Daarnaast ontvangt de gedecoreerde het bijbehorende draaginsigne (ook wel draagtekentje, draagstrikje, draaglintje of knoopsgatversiersel) én het miniatuurversiersel. De verkleinde versie van het uitreikversiersel.
- In de Draagwijzer van de Kanselarij der Nederlandse Orden staat nauwkeurig omschreven hoe de onderscheidingen gedragen dienen te worden.

Lees hier alles over de lintjesregen.

Een overzicht van de verschillende onderscheidingen in de Orde van Oranje-Nassau voor dames en heren.
Volledig scherm
Een overzicht van de verschillende onderscheidingen in de Orde van Oranje-Nassau voor dames en heren. © Kanselarij der Nederlandse Orden
Een overzicht van de verschillende onderscheidingen in de Orde van Oranje-Nassau voor dames en heren.
Volledig scherm
Een overzicht van de verschillende onderscheidingen in de Orde van Oranje-Nassau voor dames en heren. © Kanselarij der Nederlandse Orden
Volledig scherm
© ANP/Robert Vos