Volledig scherm
© Maarten van de Rakt

Actiegroepleden kunnen melkveehouderij Peelweg Zeeland niet tegenhouden

DEN HAAG/ZEELAND – De Raad van State veegt in een uitspraak alle bezwaren van tafel tegen het plan van boer Arie Timmers om een nieuwe melkveehouderij aan de Peelweg in Zeeland te bouwen.

De Raad is het niet eens met omwonenden, waaronder Piet Catsburg en Henk Cuppen, dat het plan niet aan alle landelijke en provinciale milieuregels voldoet. In ieder geval vindt de Raad het geen probleem dat de gemeente Landerd een versnelde vergunningsprocedure heeft gevolgd om de bouw van nieuwe veestallen voor 199 melkkoeien en 140 stuks jongvee mogelijk te maken.

Stankoverlast

Verder stelt het bestuursrechtscollege vast dat de nieuwe melkveehouderij geen onaanvaardbare stankoverlast zal veroorzaken.Hoewel 340 nieuwe koeien extra geuroverlast zullen opleveren, hoeft de gemeente daar in haar eigen geurbeleid geen rekening mee te houden.

Alleen intensieve veehouderijen, zoals varkens- en pluimveebedrijven, tellen mee in het berekenen van de cumulatieve geuroverlast in een gebied. Eveneens ziet de Raad vanuit volksgezondheidsbelangen geen aanleiding het melkveehouderijplan onderuit te schoffelen.

Oss, Uden e.o.