Volledig scherm
Een das © commons.wikipidia.org

Buurman natuurbegraafplaats in Schaijk op zoek naar kleine lettertjes in agenda gemeenteraad

DEN HAAG/SCHAIJK – Een onmogelijk weggestopt itempje op een agenda van de Landerdse gemeenteraad op de gemeentelijke website, hoe kon R. Brok daaruit afleiden dat er een dassenontheffing was verleend.

Volgens de raadsman van Brok was de publicatie van de zogenoemde Flora- en Faunawet(natuur)ontheffing voor aanleg van natuurbegraafplaats Maashorst zo goed 'verstopt' dat je er als gewoon burger wel overheen moest kijken. Kortom, Brok was te laat met zijn bezwaren en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland(RVON), die valt onder het ministerie van EZ, verklaarde hem niet-ontvankelijk. De Schaijkse agrariër , die fel gekant is tegen de aanleg van natuurbegraafplaats Maashorst, pikte dat niet en stapte dinsdag in hoger beroep naar de Raad van State.

Achterhaald
Volgens de woordvoerders van de natuurbegraafplaats en het RVON is de rechtszaak achterhaald. Immers, de natuurontheffing is afgelopen december al verlopen. De ontheffing was nodig om aanlegwerkzaamheden rond de zwaar beschermde dassenburcht uit te voeren.Die werkzaamheden zijn klaar en intussen legt initiatiefnemer Natuurbegraven Nederland BV de laatste hand aan de afwerking van de begraafplaats.

Bezwaar
Buurman Brok heeft tevergeefs bezwaar gemaakt tegen het bestemmingsplan en ook zijn procedure tegen de dassenontheffing lijkt niet veel kans te maken, zo bleek dinsdag tijdens de rechtszitting.

Uitspraak in de Schaijkse dassenzwaar volgt binnen enkele weken.

Oss, Uden e.o.