Volledig scherm
De gemeenteraad van Landerd in vergadering bijeen © Kees Backx/BD

DS97 wil dat Landerd toch naar samengaan met Oss blijft kijken

LANDERD - Ofschoon de gemeenteraden van Landerd en Uden op 8 november een principebesluit gaan nemen over samengaan, blijft de Landerdse fractie van DS97 (Democraten Schaijk) vinden dat toch samenvoeging met Oss onderzocht  moet worden. 

,,Als de raad dat niet wil doen, gaan we het zelf doen. Want er leven in Schaijk toch veel wensen in die richting", zei fractieleider Arie de Kleijn deze woensdagavond tijdens de voorbereidende raadsvergadering.  

De gemeenteraad boog zich  voor de derde keer over de conceptbegroting die door het college is bijgesteld na opmerkingen uit de raad en probeerde nog een aantal verfijningen aan te brengen.  CDA-woordvoerder Sybren Reitsma vond het een omslachtige en tijdrovende werkwijze.  

Quote

Als de raad het niet wil gaan we het zelf onderzoe­ken

Arie de Kleijn, DS97

Opnieuw kwamen er   wensen en kanttekeningen die het college volgens de raadsfracties de komende weken nog moet gaan verwerken. Een woordvoerder van de stichting Dorpshuizen Landerd wees vooraf nog eens op het belang van de drie dorpshuizen. Hij hoopt dat het college afziet van het schrappen van 25.000 euro subsidie.  Arie de Kleijn (DS97) en Harold v.d. Broek (RPP) pleitten met klem voor het wegstrepen van die structurele bezuiniging. Ook Maashorst Vooruit en VVD wezen nog eens op die bezuiniging. 

ICT-samenwerking

Wethouder Ben Brands antwoordde op vragen dat er op het gebied van duurzaamheid weinig te halen is, omdat de gemeente de meeste duurzaamheidsmaatregelen gewoon krijgt opgelegd.  Op vragen naar de  consequenties van het opstappen van Bernheze uit de ICT-samenwerking antwoordde burgemeester Marnix Bakermans dat het mogelijk iets meer gaat kosten maar daar wil hij nu in de begroting nog geen rekening mee houden.