Volledig scherm
illustratie geld euro © Thinkstock

Geen verhoging lasten in Loon op Zand, ondanks klein tekort

LOON OP ZAND - De gemeente Loon op Zand komt over 2019 79.000 euro tekort. De gemeentelijke heffingen worden slechts geïndexeerd met 2,5 procent. Dat blijkt uit de begroting, die wethouder van financiën Kees Grootswagers presenteerde.

Grootswagers maakt zich over het tekort van 2019 geen zorgen. ,, In 2020 moet dat omgebogen zijn naar een overschot van 462.000 euro en in 2022 naar 810.000 euro. Er is volgens hem veel geïnvesteerd en verwijst daarmee onder meer naar de onlangs opgeleverde sporthal De Werft, de bouw van Het Klavier, het uitbouwen van nieuwe Regionaal Bureau Toerisme, het buitensportbeleid en de nieuw te bouwen school.

Investeren

Volgens de wethouder gaat Loon op Zand door met investeren. Naast het project LeoXIII straat - Loonse Vaert, gaan de Heiakker en de Vossenbergselaan volledig op de schop. In het nieuw op te stellen groenstructuurplan 2019-2029 worden de groene ambities voor de toekomst vastgelegd. Volgens het college heeft dit project hoge prioriteit voor de bereikbaarheid van het, voor toerisme belangrijke, gebied en voor de veiligheid bij calamiteiten.

Verder lezen na de foto.

Volledig scherm
Wethouder Kees Grootswagers. © Jan in 't Groen

Tijdens werkzaamheden en calamiteiten op de Roestelbergseweg kan het te realiseren fietspad Duinlaan ook door hulpdiensten worden gebruikt. Volgens de wethouder moet De Wetering weer het dorpshuis van de kern Loon op Zand worden. De bouwkosten worden geraamd op 5,5 miljoen euro. Evenals bij alle andere gemeentes in de regio dreigt ook voor Loon op Zand, als het Rijk niet bijspringt, een tekort op Jeugdzorg en vervoer. In de risicoparagraaf heeft de gemeente een bedrag opgenomen van 850.000 euro voor jeugdzorg en 75.000 euro voor leerlingenvervoer.

Begroting 2019 in cijfers

• De sluitende begroting van Loon op Zand omvat 52,9 miljoen euro.
• Meer dan de helft, 27,3 miljoen euro, krijgt de gemeente van het Rijk. De rest, 25,6 miljoen euro, komt van lokale heffingen en andere inkomstenbronnen.
• Grootste post daarvan is de onroerendzaakbelasting: 8,1 miljoen euro. De afvalstoffenheffing levert de gemeente 2,6 miljoen euro op, de rioolheffing 2,7 miljoen euro. Loon op Zand krijgt 0,8 miljoen euro binnen aan leges, 0,9 miljoen euro aan toeristenbelasting en 72.000 euro aan hondenbelasting.
• De algemene reserve is 1,7 miljoen euro.
• Het weerstandsvermogen is afgenomen van 1,73 tot 0,97 miljoen euro.

Tilburg e.o.