Volledig scherm
Een verwaarloosde strook gemeentegrond in Loon op Zand kon na aankoop bij de tuin worden getrokken. © Beeld Werkt

Gemeente Loon op Zand vindt remedie tegen landjepik door eigen inwoners

LOON OP ZAND - Het is een hardnekkig probleem in iedere gemeente: bewoners die stukjes openbaar groen inpikken. De lapjes grond grenzen aan hun tuin of inrit en worden mee onderhouden. De gemeente Loon op Zand maakte er werk van. Wat blijkt: dat loont.

Door met inwoners te praten, is het illegaal gebruik van openbaar groen in de gemeente Loon op Zand afgelopen jaren sterk gedaald. Bewoners die grond naast hun woning hadden ingepalmd, hebben massaal meegewerkt. Velen reageerden positief op het aanbod om zo'n reststrook te kopen of in bruikleen te nemen.

Dat valt op te maken uit het eindverslag 'Behandeling ongeregistreerd grondgebruik'. De totale opbrengst uit verkopen en bruikleen bedraagt 79.575 euro, terwijl aan het project 72.500 euro werd uitgegeven. Elf verzoeken zijn afgewezen omdat de grond beschikbaar moet blijven voor riolering, gas- en waterleidingen en elektriciteitskabels. Twintig bewoners, samen goed voor 770 m², reageerden niet op een aanschrijving. In 32 gevallen deed een aanwonende succesvol een beroep op verjaring. Hierdoor is Loon op Zand 1.411 m² gemeentegrond kwijtgeraakt.

Over vijf of tien jaar wordt een nieuwe inventarisatie gemaakt van het openbaar groen naast particuliere percelen.

Volledig scherm
Zo lag het hierboven afgebeelde stukje openbaar groen in Loon op Zand er jaren bij. © Foto particulier

Tilburg e.o.