Volledig scherm
Foto ter illustratie © ANP XTRA

Jongeren in gemeente Loon op Zand ontvangen meeste jeugdzorg in provincie Brabant

Jongeren in de gemeente Loon op Zand krijgen de meeste jeugdzorg in de provincie Noord-Brabant. Van alle jongeren ontvangt 12,8 procent een vorm van jeugdzorg. De gemeente Waalwijk volgt op korte afstand: daar ontvangt 12,1 procent van de jongeren jeugdzorg. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag publiceerde.

Het is niet duidelijk waarom in beide gemeenten zoveel jongeren een beroep doen op jeugdhulp. Het college van B en W van de gemeente Waalwijk noemt prestatiedruk, de rol van sociale media en de grote aandacht voor depressies bij jongeren als mogelijke redenen.

In 2015 lag in Loon op Zand het percentage jongeren dat hulp ontving nog op 6,8 procent, in Waalwijk op 6,6 procent.

Steeds meer

Steeds meer jongeren in Nederland krijgen een vorm van jeugdzorg. In de eerste helft van dit jaar ging het om zeker 366.000 jongeren, zo meldde het CBS donderdag. Dat is een toename van bijna 15 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015.

Jeugdzorg omvat jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het grootste deel van de kinderen dat jeugdzorg ontvangt valt onder jeugdhulp. Bij jeugdhulp valt te denken aan hulp aan minderjarigen met psychische problemen, een verstandelijke beperking, of opvoedproblemen. Jeugdzorg is in de regel voor kinderen tot 18 jaar, maar kan in sommige gevallen doorlopen tot 23 jaar.

Nederland

In de cijfers valt op dat vooral kinderen in het noordoosten van Nederland en in het midden van Limburg jeugdhulp ontvangen. In deze gemeenten is deze groep het hoogst: Heerde: 15,7 procent, Veendam: 14,9 procent, Pekela: 14,6 procent, Assen: 14,6 procent.

Voorlopige cijfers

De cijfers die het statistiekbureau donderdag publiceerde zijn voorlopig. Dat is volgens het CBS belangrijk, omdat in eerdere jaren bleek dat bij de definitieve cijfers het aantal jongeren dat jeugdzorg ontving zo’n 5 à 6 procent hoger lag. Uiteindelijk kan ook dit jaar de toename dus nog groter zijn dan het CBS momenteel beschrijft.

Sociaal en economisch

Het statistiekbureau heeft ‘geen zicht’ op mogelijke oorzaken van de verschillen in cijfers over jeugdzorg tussen gemeenten’, maar meldt wel dat ‘sociale en economische omstandigheden hieraan ten grondslag kunnen liggen’. Daarnaast kan het mogelijk ook komen door de beleidskeuzes van gemeenten. 

Steeds langer

Het CBS meldt dat niet alleen steeds meer jongeren jeugdzorg krijgen, maar stelt ook dat de gemiddelde duur van het traject steeds langer wordt. In 2015 duurde een behandelingstraject voor jeugdhulp nog gemiddeld 233 dagen, in 2019 was dat 346 dagen. De gemiddelde duur van jeugdbescherming nam in deze periode wel af.

Jeugdzorg is de overkoepelende term voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Jeugdhulp is hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of juist en opvoedingsprobleem bij de ouders.

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt, waarbij het kind of de jongere ‘onder toezicht gesteld’ wordt of ‘onder voogdij geplaatst’ wordt. Het doel hiervan is beschermend, dus het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind.

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag in aanraking komen met de politie of de leerplichtambtenaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat.  

Tilburg e.o.