Volledig scherm
© Thinkstock

Loon op Zand houdt ruim 1,1 miljoen euro over in 2015

LOON OP ZAND - Met een plus van ruim 1,1 miljoen euro heeft de gemeente Loon op Zand de jaarrekening 2015 afgesloten. Het positieve resultaat is te ‘danken’ aan een overschot van 2,5 miljoen euro in het zogeheten Sociaal Domein.

Opmerkelijk
Dat de gemeente zoveel geld overhoudt op juist dit beleidsterrein is opmerkelijk, beseft wethouder Wil Ligtenberg (VoorLoon). "Met schrik en beven zagen we vanuit het rijk de nieuwe zorgtaken op ons af komen. Inclusief een korting van 40% op het oude budget. Bang dat we dik geld te kort zouden komen, hebben we erg voorzichtig begroot.”

1,7 miljoen euro
De geraamde kosten over 2015 voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de jeugdzorg en de (arbeids)participatie vielen dus veel lager uit. Op de nieuwe taken hield de gemeente 1,7 miljoen euro over, op de bestaande taken 0,8 miljoen euro.
Desondanks zijn de inwoners er volgens Ligtenberg niet op achteruitgegaan. "Mensen hebben ook in 2015 de zorg en ondersteuning gekregen die ze nodig hadden.”

Grondexplotaties
Van de meevaller van 1,1 miljoen euro blijft overigens netto 680.000 euro over. Dat komt omdat er verlies is geleden op de grondexploitaties van Kets West II en De Els II, er minder geld van het rijk kwam en aan de pensioenen van oud-wethouders moest worden betaald.

Tilburg e.o.