Volledig scherm
Het plan om aan de Industriestraat in Kerkdriel een 39 meter hoge zendmast voor mobiele telefonie neer te zetten, wordt doorgezet. © Thinkstock

Maasdriel wuift bezwaren tegen zendmast in Kerkdriel weg

KERKDRIEL - Het plan om aan de Industriestraat in Kerkdriel een 39 meter hoge zendmast voor mobiele telefonie neer te zetten, wordt doorgezet. De gemeente Maasdriel legt de bezwaren die omwonenden hadden ingediend naast zich neer.

Blootstelling aan straling en waardeverminderingen van omliggende woningen en bedrijven. Dat zijn de twee belangrijkste punten uit het bezwaarschrift dat een groep van 36 bewoners en ondernemers uit de Industriestraat en directe omgeving in Kerkdriel hebben ingediend bij de gemeente Maasdriel. 

Telecom

Een bedrijf uit Reeuwijk wil op een perceel aan de Industriestraat een 39 meter hoge zendmast plaatsen voor de telecombranche. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) heeft hiervoor namens de gemeente Maasdriel in maart van dit jaar een vergunning verstrekt.

Buurtbewoners en de eigenaren van enkele bedrijven hebben de vergunningen aangevochten en stellen in hun bezwaarschrift de gemeente aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van de mast. 

Hoogte

De 36 bezorgde buurtbewoners vinden de locatie aan de Industriestraat niet geschikt. Volgens het bestemmingsplan mogen bouwwerken hier niet hoger zijn dan tien meter. Voor een antenne-installatie kan een uitzondering worden gemaakt, mits aan een hele lijst voorwaarden wordt voldaan. Volgens de ODR is dat hier het geval, maar de omwonenden bestrijden dat. Volgens hen kloppen meerdere punten uit de vergunning niet met de werkelijkheid.

Teleurgesteld

De onafhankelijk bezwarencommissie van de gemeente heeft inmiddels advies uitgebracht en op basis daarvan heeft het college besloten om het besluit over de zendmast in stand te laten. Wel wordt nog wat aan de motivering gesleuteld. De bezwaarmakers laten in een eerste reactie weten teleurgesteld te zijn. Omdat de meesten op vakantie zijn, hebben ze nog niet besloten wat ze nu gaan doen.