Volledig scherm
Mariska Sturkenboom van DorpsGoed © BOXimages

‘Gebiedsvisie Den Dungen, wat hebben we eraan?’

DEN DUNGEN - De politieke partij DorpsGoed heeft een hele set schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de nieuwe gebiedsvisie Den Dungen. De belangrijkste vraag van DorpsGoed is welke status de westelijke uitbreiding van het dorp nu heeft of krijgt.

Oppositiepartij DorpsGoed in Sint-Michielsgestel is er niet gerust op over hoe het afloopt met toekomstideeën over het uitbreiden van Den Dungen in westelijke richting tussen de huidige kom en de provinciale weg N617 (Bosschebaan). Wethouder Ed Mathijssen liet onlangs in de Litserborg in Den Dungen nog weten dat het college eerst denkt aan woningbouw in het oostelijk deel van het dorp, nabij De Jacobskamp. Maar Mariska Sturkenboom van DorpsGoed vindt het een aparte gang van zaken dat dit planonderdeel toch gewoon ter inzage lag en deel uitmaakte van de ruimtelijke toekomstvisie voor Den Dungen.

Gevreesde uitbreiding

,,Daar willen we dus heel helder een antwoord op hebben van het college. Want anders ligt deze visie straks bij de provincie en komt er uiteindelijk toch die gevreesde uitbreiding naar het westen. Dan heb je daar straks een agrarisch bedrijf helemaal ingeklemd tussen allerlei plukken woningen, samen een kleine 275 woningen. Hoe moet zo'n bedrijf dan verder?”

Vraagtekens

Quote

Wij denken dat er nogal wat weerstand is, gezien het aantal zienswij­zen op de gebiedsvi­sie

Mariska Sturkenboom, Dorpsgoed

DorpsGoed zet sowieso vraagtekens bij de waarde van de complete gebiedsvisie. ,,Er zijn allerlei ontwikkelingen op papier gezet voor het centrum Denk aan het verdichten van winkelfuncties, denk aan meer horecaplekken en bouwplannen. Maar in het merendeel van de gevallen gaat het allemaal om particulier bezit. Die moeten allemaal wél mee willen werken aan ontwikkelingen. En dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Dus vragen wij ons af of al die partijen de gekozen richting onderschrijven? Wij denken dat er nogal wat weerstand is, gezien het aantal zienswijzen op de gebiedsvisie.” Zo is bekend dat de Jumbo onlangs nog een verbouwing heeft ondergaan en absoluut nog geen trek heeft om op een nieuwe locatie, dichterbij de Jacobus de Meerderekerk neer te strijken in het hartje van Den Dungen. ,,Maar dat geldt ook voor andere plannen”, aldus Sturkenboom.

Verbetering verkeerssituatie

Waar Dungenaren wél naar snakken is een verbetering van de verkeerssituatie, zo denkt DorpsGoed. ,,Nu is er een shared-space-inrichting rond de kerk, bij de Litserborg en de Bosscheweg. Dit ‘gedeelde gebruik van de weginrichting’ is met de huidige drukte op de Litserstraat vaak gevaarlijk voor het langzaam verkeer. Wij denken dat veel Dungenaren daar wel snel verandering in willen zien.”

Het college van B en W geeft binnen een maand antwoord op de vragen van DorpsGoed.