Kaalslag bij de Heiloop in de Kampina. Volgens Natuurmonumenten en het waterschap de Dommel nodig voor een andere waterhuishouding bij de blauwgraslandjes.
Volledig scherm
Kaalslag bij de Heiloop in de Kampina. Volgens Natuurmonumenten en het waterschap de Dommel nodig voor een andere waterhuishouding bij de blauwgraslandjes. © Domien van der Meijden

Heiloop wordt deels geofferd voor waterhuishouding Kampina

BOXTEL - De Heiloop, een grote brede sloot die in 1989 werd gegraven voor betere waterhuishouding in de Kampina, wordt nu deels gedempt of ondieper gemaakt. Zo moet er voldoende kwelwater komen in gebieden van de zeldzame blauwgraslandjes.

De eerste fase van het werk is net op tijd uitgevoerd voordat het broedseizoen is begonnen. Over een flinke lengte van de Heiloop in de Kampina, vlak bij de klimtoren ‘Tour de Frans’, zijn de oevers van deze brede sloot ontdaan van bomen en houtopstand. Het is nu een kale bedoening.

Honderden bomen in moten gezaagd

Honderden bomen liggen in moten gezaagd van ruim een meter opgestapeld te wachten op vervoer. De volgende fase is het deels dempen van de Heiloop of ze op sommige plekken ondieper maken. Maar deze groene opoffering, zo redeneren Natuurmonumenten en waterschap De Dommel, is nodig om de zeldzame blauwgraslanden te redden van de ondergang. Die landjes krijgen nu geen kwelwater omdat de Heiloop dat opneemt. Als die Heiloop grotendeels dicht ligt, kan dan kwelwater de barrière wel nemen en de blauwgraslanden bereiken, is de gedachte.

Natuurmonumenten en waterschap De Dommel werken samen aan de waterhuishouding in de Logtse Velden en het Smalbroeken. Met name in dat laatste gebied, 89 hectare groot, liggen de zeldzame blauwgraslanden die extra aandacht verdienen.

Kwel moet blauwgraslandjes weer kunnen bereiken

Boswachter van Natuurmonumenten Irma de Potter en projectleider Natte Natuurparel Kampina bij waterschap De Dommel Eric Schellekens vertellen over het belang van de aanpak. ,,Door de Heiloop aan te pakken, kan het zo nodige kwelwater, dat kalkrijk en voedselarm is, beter het Smalbroeken kan bereiken. Dat wordt nu veelal door die diepe Heiloop opgenomen. ,,Als dat kwel de Smalbroeken weer kan bereiken is dat de beste biotoop voor de natte hooilandjes”, zegt Schellekens.

De Potter vult aan: ,,Een eeuw terug had Nederland nog 30.000 hectare blauwgrasland, nu nog maar dertig. En 3,5 hectare van deze zeldzame natuur ligt in het Smalbroeken in het belangrijke en zeldzame Natura 2000 gebied van de Kampina. Dit zijn de kroonjuwelen van de Kampina.”

Tekst loopt door onder de foto

Zo zag de oever eruit van de Heiloop voordat er werd gekapt.
Volledig scherm
Zo zag de oever eruit van de Heiloop voordat er werd gekapt. © Domien van der Meijden

Het laten meanderen van de Beerze in een deel van de Logtse Velden is nodig. ,,We moeten ook een stuw aanpassen in de Logtse Velden. Daar maken we een nieuwe klepstuw, waarmee we de waterstand in dit gebied beter kunnen regelen. ,,Daar staat nu 100 dagen per jaar het water te hoog in het retentiegebied. Met betere doorstroming maken we de natuur hier ook kansrijk voor natte hooilandjes langs de beek. Voedselrijk water sturen we in landbouwsloten een stukje om richting Boxtel.”