Vrije Foto 20200214  Enschede D66 op de fiets langs de boer editie:Vrij Foto Foto Reinier van Willigen RVW20200214
Volledig scherm
Vrije Foto 20200214 Enschede D66 op de fiets langs de boer editie:Vrij Foto Foto Reinier van Willigen RVW20200214 © Reinier van Willigen

Raadsakkoord maakt einde aan het gekissebis in gemeenteraad Boxtel

BOXTEL - Een raadsprogramma waaronder alle partijen hun handtekening zetten, kan Boxtel verlossen van het gekissebis tussen coalitie en oppositie. Dat betoogden zondagmiddag sprekers tijdens het politiek café van D66.

De uitkomst van politieke discussies in Boxtel, in en buiten de raadzaal, kun je van te voren uittekenen. Ze zijn gestoeld op de vertrouwde beginselen van de lokale democratie. Als de oppositie iets wil, is de coalitie tegen en omgekeerd. Met als resultaat dat de macht van het getal, de coalitie met de meeste raadszetels, wint. D66, zelf overigens als coalitiepartij onderdeel van dit 'politieke spel', onderneemt een poging daarin verandering te brengen. 

Minder onderling gekissebis?

Vanmiddag in restaurant De Rechter tijdens het politiek café van de partij, legden politiek adviseur Ton Dijkmans en Ton van Happen, fractievoorzitter van D66 in Geldrop-Mierlo, de voordelen uit van een andere werkwijze. Een met een raadsprogramma waaronder alle fracties in de raad hun handtekening zetten als basis. ,,De ervaring is dat er minder onderling gekissebis is en het elkaar vliegen afvangen afneemt. Dat de afrekencultuur verdwijnt en dat de burgers er uiteindelijk beter van worden", aldus het tweetal. 

Hoe werkt dat zo'n raadsprogramma? Dijkmans: ,,Je stelt na de verkiezingen met z'n allen vast welke zaken de komende vier jaar moeten worden aangepakt. Bijvoorbeeld: binnen een jaar nemen we een besluit over de toekomst van het zwembad. Maar bepaal niet hoe. Dat voorstel komt van het college en daarover wordt in de raad gediscussieerd. Met inbreng van iedereen, met voorstellen van iedereen om zo uiteindelijk tot het beste besluit te komen."

Spelletjes

Van Happen werkte in Geldrop-Mierlo twee jaar met een dergelijke constructie. De democraat zag de verhoudingen in de raad verbeteren. ,,De coalitie heeft niet op voorhand vastgelegd hoe de toekomst van het zwembad te verzekeren. Dus tijdens de discussie kan een partij met één zetel het verschil maken. Je had niet langer: als hij voor is, ben ik tegen. Die spelletjes werden niet meer gespeeld." Anders wordt ook de positie van de wethouders. Die komen op meer afstand van de raad. ,,Dat maakt het zakelijker, terwijl op lokaal niveau de emotie vaak meespeelt. Dat vraagt om een cultuuromslag."

En toch, na de verkiezingen van 2018 nam Geldrop-Mierlo al weer afscheid van het raadsprogramma. Van Happen: ,,De verkiezingsuitslag was zo dat CDA en VVD met een eigen wethouder in het college konden als ze het op een akkoord gooiden met de lokale partijen. Die zekerheid zouden ze met een raadsprogramma als basis niet hebben. De hunkering naar het pluche was dus te groot."