Volledig scherm
Ten zuiden van de Schijndelseweg is nu een tijdelijke parkeerplek gelegd met stelplaten. Hier zouden bij voorbeeld appartementengebouwen of woningen kunnen komen. © Domien van der Meijden

Sint-Michielsgestel wil plan Dommeloevers reanimeren

SINT-MICHIELSGESTEL - Het gebied ten zuiden van het Adrianustracé in Gestel bebouwen met woningen of de boel mooi groen maken en bestempelen als ecologische zone? De gemeenteraad mag het zeggen.

Wat gaat Sint-Michielsgestel doen met grofweg 4000 vierkante meter grond ten zuiden van de Schijndelseweg? De plek waar vroeger een kloostercomplex stond en het woonhuis en de wasserij van Staats. De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel mag zich daarover buigen.

Plan leed ruim tien jaar geleden schipbreuk

Het zogenaamde plan Dommeloevers zat een jaar of dertien geleden nog in het complete centrumplan waarvan nu de eerste fasen in uitvoering zijn met het Dommelsch Huys en Meestershuis. Toen het onderdeel van de Dommeloevers bij de Raad van State schipbreuk leed, ging Gestel verder zonder Dommeloevers.

College wil graag wat bebouwing

Nu wil het college het plan Dommeloevers reanimeren. Dat wil zeggen, de gemeenteraad een uitspraak laten doen wat er met het braakliggende gebied moet gebeuren. Zelf maakt het college er geen geheim van dat ze het liefst ziet dat er een vorm van bebouwing komt. Hetzij met een paar appartementengebouwen of een aantal vrijstaande woningen.

Quote

We denken aan hoogwaardi­ge, energiezui­ni­ge woningen

Ed Mathijssen, Wethouder Sint-Michielsgestel

Wethouder Ed Mathijssen : ,,We moeten aan de kant van de Dommel hier nog een deel van ecologische zone maken. Maar met alle respect voor de natuur en De Dommel moet hier wel wat mogelijk zijn met hoogwaardige energiezuinige woningen, denken wij.”

Het mag nog wat geld opbrengen

Mathijssen geeft toe dat het gebied al veel geld heeft gekost in het verleden rondom de plannenmakerij. ,,Het is niet de belangrijkste reden, maar het zou wel mooi zijn als die 4000 vierkante meter nog wat geld opbrengt.”

Quote

Bij huizen horen ook auto's, daar moeten rekening mee houden

Ed Mathijssen, Wethouder

Mathijssen vindt het mooi als aansluitend op de bouw van de Villa, naast het Dommelsch Huys, ook aan de overkant van de weg een passend bouwblok verrijst. ,,Daarbij moeten we ook goed rekening houden met parkeren. Want bij elk te bouwen woning horen auto’s. Nu liggen er op het braakliggend terrein nog stelplaten voor tijdelijk parkeren.”

Bij drukte bij de winkels parkeren hier ook bezoekers. ,,Als alle bouwactiviteiten in het centrum klaar zijn, ziet het hele parkeren er anders uit en zijn die stelplaten natuurlijk niet meer nodig.”

Heijmans Vastgoed

Daarnaast bestaat er uit het verleden nog steeds een afspraak met Heijmans Vastgoed. Dat heeft te maken met vorige plannen rondom het centrum waarbij Heijmans een van de partijen was waarmee ondermeer het AH-blok zou worden gebouwd.

Oude afspraken

,,Tussen de gemeente en Heijmans ligt er de afspraak dat we ons inspannen om Dommeloevers in een andere vorm nog gestalte te geven. Dat speelt mee op de achtergrond.”

De raad mag zich ook uitspreken over een aangenomen motie van de politieke partij DorpsGoed uit 2011. ,,Die motie geeft aan dat we Dommeloevers moeten aanwenden voor recreatief gebruik, zonder bebouwing en met de groene ecologische waarde.”