Volledig scherm
Directeur Anjo Sanders van het Vada College in Boxtel: ,,We krijgen aanmeldingen vanuit samenwerkingsverbanden die eerder aan ons voorbij gingen. We zijn weer in beeld.’’ © Jan Zandee

Vada College in Boxtel heeft de voldoende te pakken

BOXTEL - Na 2,5 jaar ‘snoeihard’ werken is het Vada College opgekrabbeld van ‘zeer zwak’ naar ‘voldoende’.  En die beoordeling door de Onderwijsinspectie opent deuren, zo merken ze op de school voor speciaal onderwijs in Boxtel . ,,We zijn weer in beeld.’’

Als de leerlingen van het Vada College ’s ochtends aankomen op school, lopen ze niet langer een lege hal binnen, maar staan er al medewerkers hen op te wachten. ‘Goedemorgen!’ En als die een ietwat somber snoetje ontwaren, wordt daar naar geïnformeerd. ,,Dat hebben die kinderen echt nodig’’, verklaart Anjo Sanders, directeur van de school voor speciaal (voortgezet) onderwijs in Boxtel.

Positive behaviour support noemen ze het zelf: positieve gedragsondersteuning. Vanuit het trio respect, veiligheid en verantwoordelijkheid is een aantal positieve regeltjes opgesteld zoals ‘ik help een ander’, ‘ik houd me aan de afspraken’ en ‘ik laat een ander uitpraten’.’’ 

Vijf jaar geleden nog ‘zeer zwak’

Het is één van de stappen om het leer- en leefklimaat op school te verbeteren en het Vada College in zijn geheel naar een hoger niveau te tillen. Net als het beter in kaart brengen van de leerlingen, het vernieuwde schoolgebouw - stukken lichter en prikkelarmer dan het oude - en de keuze om zowel een leraar als een pedagogisch medewerker voor de klas te zetten. 

Quote

We weten wat we wel kunnen bieden en wat niet. We zijn een waardige gespreks­part­ner. Kom maar op.

Anjo Sanders, Vada College

Ruim 5 jaar geleden stond de (toen nog) Michaëlschool te boek als ‘zeer zwak’. Onder directeur Sanders krabbelde het Vada College - die naam was een breuk met het verleden - vorig jaar op naar een onvoldoende. Inmiddels is bekend dat de Onderwijsinspectie de school als voldoende beoordeelt. ,,Het resultaat van 2,5 jaar snoeihard werken’’, aldus Sanders.

Hij ziet dat met het verbeteren van de beoordeling de aandacht van buitenaf groeit. ,,We krijgen aanmeldingen vanuit samenwerkingsverbanden die eerder aan ons voorbij gingen. We zijn weer in beeld.’’ Zelfbewuster dan ooit misschien wel. ,,We weten wat we wel kunnen bieden en wat niet. We zijn een waardige gesprekspartner. Kom maar op.’’ 

De school zag het verzuim dalen, is inmiddels een erkend leerbedrijf, heeft nu regelmatig stagiaires over de vloer en is aangesloten bij Sterk Techniekonderwijs.

Bij het Vada College wordt onderwijs gegeven aan kinderen van 6 tot ongeveer 20 jaar met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek, gecombineerd met een licht verstandelijke beperking. De focus van de school ligt op het voorbereiden van de leerlingen op werk in de autotechniek, het groen, de keuken en de horeca. 

Beter voorbereid op prikkels na traumatische ervaring

De school telt momenteel rond de 80 leerlingen. Er passen er 170 in het gebouw aan de Schijndelseweg. Sanders: ,,We hopen aan het eind van dit schooljaar richting de 90 te gaan.’’ 

Iets waarmee het Vada College zich verder wil onderscheiden is het traumasensitief lesgeven. Vrijwel alle leerlingen (96 procent) hebben te maken gehad met een traumatische ervaring zoals geweld, een scheiding of een uithuisplaatsing. Tegen 46 procent in het regulier onderwijs. ,,Wat niet wil zeggen dat die ervaringen ook daadwerkelijk tot een trauma leiden’’, vertelt docent Marco Martens. ,,Het kan helpen als een docent prikkels herkent en weet hoe hij daar mee om moet gaan. Het kan een bepaalde geur zijn die een leerling associeert met sommige angsten of praten met harde stem.’’