Volledig scherm
Natuurgebied Wijboschbroek is in beeld voor windturbines. Een werkgroep met 21 leden verzet zich hier fel tegen: Handen af van Wijbosbroek. © Marc Bolsius

Wijbosch komt in opstand: ‘Handen af van Wijboschbroek!’

WIJBOSCH - ,,Hoe haal je het in je hoofd?” Frank Mulkens van de actiegroep Handen af van Wijboschbroek kan het maar niet bevatten dat dit natuurgebied werd aangewezen als zoeklocatie voor windturbines. ,,Alleen het idee al.” 

Volledig scherm
Het pamflet van Handen af van Wijboschbroek! © Handen af van Wijboschbroek

,,Afblijven van die hap!”  Frank Mulkens uit Wijbosch laat er geen misverstanden over bestaan. Hij is mede-oprichter van de actiegroep Handen af van Wijboschbroek. Deze werkgroep schreef een open brief aan de gemeenteraad van Meierijstad nadat het college van B en W eind vorig jaar het Wijboschbroek aanwees als een van de vier zoeklocaties voor een windpark met windturbines. Ook ziet de werkgroep de komst van een groot zonnepark in of bij het Wijboschbroek niet zitten. 

Boos en verontwaardigd 

,,Komende donderdag zullen we de politiek duidelijk maken dat we hier absoluut niet van gediend zijn. We zijn boos en verontwaardigd. En dat geldt ook voor de dorpsraad en de Schaapskooi.” 
In de brief staan tal val argumenten om deze ‘natte natuurparel’ niet aan te tasten. ,,Want er zijn nog meer bedreigingen voor het Wijboschbroek", stelt Mulkens. ,,Denk aan de verbreding van de snelweg A50. En een ontsluitingsweg voor de Veghelse industrie door een deel van het Wijboschbroek is ook nog altijd niet van tafel.” 

Quote

Het is gênant om de natuur opnieuw te moeten verdedigen

Frank Mulkens , Werkgroep Handen af van Wijboschbroek

Volgens de werkgroep zijn de gevolgen voor het natuurgebied desastreus als er inderdaad windturbines komen. ,,Slagschaduw, nachtverlichting, verstoring van het territorium voor onder meer vogels, insecten en vleermuizen. Het is gênant om de natuur opnieuw te moeten verdedigen en aan te geven hoe belangrijk natuur en gezondheid zijn.” 

Volledig scherm
Frank Mulkens was eerder voorzitter van de dorpsraad in Wijbosch en is nu woordvoerder van de werkgroep Handen af van Wijboschbroek. © Privécollectie

De werkgroep wijst niet alleen op aantasting van natuur en vermindering van woongenot, maar ook op slechte communicatie van de gemeente. Inwoners van Wijbosch voelen zich volkomen genegeerd bij de planvorming. ,,Dit voorstel laat zien dat de kloof tussen het college en de inwoners enorm groot is en het draagvlak zeer klein.” 

Toekomst zon en wind 

B en W maken in het rapport De toekomst van zon en wind in Meierijstad’ het nodige voorbehoud voor de vier zoeklocaties, maar dat stemt de werkgroep niet gerust. ,,Alleen het idee al", zegt Mulkens, ,,afblijven van die hap!” Mulkens zegt niet samen te werken met bewoners of omwonenden van de andere drie zoeklocaties voor windturbines: Het Lijnt bij Keldonk, de Rooische Heide en Schijndelse Heide bij Schijndel. ,,Wij richten ons puur op het Wijboschbroek. Van zo'n uniek natuurgebied moeten ze gewoon afblijven.”