Volledig scherm
Duurzaamheidsvisie Meierijstad © Lieke Mulder

Meierijstad ambitieus opwarming te lijf; ‘nieuwe bewoners meteen resetten’

SINT-OEDENRODE - Meierijstad wil écht voortvarend aan de slag met maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Bijvoorbeeld door álle nieuwe inwoners een boom te schenken, zo suggereerde D66. Dat bleek donderdag tijdens de bespreking van de duurzaamheidsvisie in de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering. 

‘Dit is een ambitieuze én realistische visie. En het is óók nog eens zeer helder opgeschreven.’ Met woorden in die strekking lieten de partijen gisteren weten blij te zijn met de duurzaamheidsvisie voor de gemeente Meierijstad. Die visie is in de afgelopen maanden door ambtenaren van de gemeente opgesteld in samenspraak met heel wat verschillende partijen, zoals bijvoorbeeld de ZLTO, woningbouwverenigingen, maatschappelijke organisaties, waterschappen, dorpsraden en IVN. 

Duurzaamheid heeft een prijs

Dát het duurzamer moet, daarvan is politiek Meierijstad wel overtuigd. Zo stelde Frank-Jan van Zutven (VVD): ,,Duurzaamheid vraagt van alle partijen inspanningen en heeft een prijs.” Betty van den Oetelaar (CDA): ,,Wij gaan hier allemaal mee geconfronteerd worden. We moeten veranderen. Maar wel in ons eigen tempo en met een realistische blik.” Sikko Oegema (PvdA): ,,Wij hebben de wethouder steeds aangespoord iets te doen en waren teleurgesteld dat het niet gebeurde. Nu zijn we wél enthousiast. Onze complimenten voor deze visie.”

Er is voor de komende jaren gekozen voor drie hoofdthema's: energiek en verantwoord, circulair en schoon, klimaatbestendig en biodivers. In totaal worden in de visie twaalf ambities benoemd. Wat er binnen die ambities concreet gedaan kan worden? Dat is breed. Dan gaat het bijvoorbeeld om aardgasloos bouwen, het isoleren van woningen, hergebruik van materialen, het voorkomen van voedselverspilling en het opzetten van de website www.duurzaammeierijstad.nl. Maar óók om het goede voorbeeld geven als gemeente. Komende tijd zullen de ambities worden uitgewerkt in concrete voorstellen. 

Een boom cadeau

Quote

Gaat erom hoe we nieuwe bewoners meteen kunnen resetten en laten weten dat ze in een duurzame gemeente zijn komen wonen

Gertjan Hobert van D66 deed alvast een voorzetje. Hij stelde voor om alle nieuwe inwoners van de gemeente een boom cadeau te doen. Daarop reageerde wethouder Harry van Rooijen positief: ,,Voor mensen in een flat wordt dat moeilijk, maar ik begrijp de intentie. Het gaat erom hoe we nieuwe bewoners meteen kunnen resetten en laten weten dat ze in een duurzame gemeente zijn komen wonen.”

Geld voor de initiatieven is er straks waarschijnlijk ook. Bij de begrotingsbehandeling beslist de raad of er voor de komende vier jaar een zogenoemd revolverend fonds wordt gevuld (met vier maal 1 miljoen euro) voor het financieren van verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Daarnaast wordt naast de al toegekende 200.000 euro per jaar komende jaren nog eens 800.000 euro per jaar extra gereserveerd voor duurzaamheid.